1 UB » Retrucs UB » Retrucs » Traductors automàtics Traductors automàtics – Retrucs

Traductors automàtics

Els sistemes de traducció automàtica permeten traduir a l’instant tant textos sencers com fragments de webs. Malgrat que no són eines infal·libles i que, per tant, requereixen sempre la revisió posterior de l’especialista, ens ofereixen un bon punt de partida i un estalvi de temps considerable.

Eines de traducció automàtica en línia

Els traductors automàtics en línia són recursos molt útils per fer un esborrany de traducció, ja que permeten tenir una traducció immediata que, segons la combinació de llengües, pot representar un molt bon punt de partida. Això sí, se n’ha de fer un ús conscient i cal tenir ben presents els inconvenients i els errors que en poden derivar. […]

Guia sobre traducció automàtica

La traducció automàtica és una realitat que cada vegada és més present al nostre entorn. Fins i tot, des dels Serveis Lingüístics, no ens fa cap recança reconèixer que és una eina que fem servir diàriament en les nostres tasques de traducció entre català i castellà, perquè ens permet obtenir una primera versió traduïda dels textos de manera molt més ràpida que no amb el sistema tradicional. […]