1 UB » Retrucs UB » Retrucs » Verificador del Word Verificador del Word – Retrucs

Verificador del Word

El verificador del Word és una eina indispensable per comprovar, de manera fàcil, l’ortografia d’un text. A més, el podem acompanyar dels diccionaris complementaris, que ajuden a ampliar la llista de paraules per defecte, i dels diccionaris d’exclusions, que permeten detectar paraules que no volem acceptar. Aquests dos recursos són imprescindibles per aplicar la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

Diccionari complementari del Word amb la nova ortografia

Dins el procés d’aplicació de la nova ortografia de l’IEC als textos de la Universitat de Barcelona, després de posar a l’abast dels usuaris el diccionari d’exclusions per treure del verificador del Word tots els mots amb grafies anteriors a la reforma ortogràfica, avui publiquem un diccionari complementari per al català que incorpora les noves grafies al procés de verificació ortogràfica. […]
excluded

Diccionari d’exclusions del Word per a la nova ortografia catalana

Conscients que sense l’acompanyament de les eines informàtiques es pot fer més difícil l’assimilació de la nova ortografia ratificada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el passat 24 d’octubre de 2016, els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona posem a l’abast dels usuaris un diccionari d’exclusions per al verificador ortogràfic del Word. […]

Guia de configuració de la llengua dels documents i del verificador del Word

Amb la intenció d’orientar els usuaris del Word en la configuració adequada de les eines d’ajuda a l’escriptura de què disposa aquest programa, hem redactat una Guia de configuració de la llengua dels documents i del verificador del Word, que podeu trobar al Dipòsit Digital de la UB. El document, tot i que està adreçat principalment als usuaris de la comunitat universitària de la UB, conté consells que creiem que poden ser ben útils a qualsevol usuari. […]