Operadors de Google

Categoria d’apunts que serveix d’ajuda per a les cerques amb operadors des dels Multicercadors.

El signe + ja no funciona a les cerques del Google

Fa unes setmanes que l’operador + ja no es pot utilitzar per indicar al Google que volem fer una cerca exacta, tal com vam explicar en l’apunt «Cerques avançades amb el Google: cerca exacta». Ara cal usar sempre cometes, tant si es tracta d’una expressió amb més d’una paraula, com si es tracta d’una paraula sola o d’un conjunt de paraules que volem amb la forma exacta però en qualsevol ordre. […]

Cerques avançades amb el Google: restricció de l’URL

Per acotar la vostra cerca a unes pàgines web determinades, podeu usar els operadors site o inurl. L’operador site permet restringir el domini en què voleu fer la cerca. Si, per exemple, voleu cercar tots els documents de l’Institut d’Estudis Catalans que parlen del guionet, podeu escriure l’expressió següent: La restricció de domini també es pot fer per mitjà del formulari que apareix si cliqueu en el text Cerca avançada que hi ha sota el quadre de cerca del Google. […]

Cerques avançades amb el Google: cerca exacta amb asterisc

Com vam explicar en l’apunt sobre la cerca exacta, si voleu que els resultats d’una cerca continguin una expressió amb la forma i l’ordre exactes, la podeu delimitar entre cometes. En algunes cerques, però, pot ser que un dels elements de l’expressió sigui variable o que no el conegueu del cert. […]

Cerques avançades amb el Google: cerca exacta

Per defecte, les cerques amb el Google donen com a resultat els textos que contenen l’expressió introduïda en el quadre de cerca en qualsevol de les seves variants formals amb què el Google l’ha relacionat. Això pot incloure mots semànticament propers i, sobretot, altres realitzacions morfològiques dels mots cercats. Per exemple, si cerquem l’expressió pare carbasser, el Google ens retornarà textos que contenen pare carbasser, però també textos que contenen pares carbassers o bé textos que contenen el mot pare i més endavant el mot carbassera, o bé textos que contenen el mot carbasser i més endavant el mot pare, etc. […]

Cerques avançades amb el Google: AND i OR

Per afinar els resultats d’una cerca, el Google ens ofereix la possibilitat d’usar els operadors AND i OR. Aquests operadors s’han d’escriure en majúscula i entre blancs. Per exemple, si volem cercar textos en català que tractin únicament de virus de les plantes, podem escriure el següent en el quadre de cerca: Com que AND és l’operador per defecte, no cal escriure’l: Obtindreu el mateix resultat si, enlloc d’escriure OR, hi poseu una pleca (|).¹ […]