Consells per preparar qüestionaris virtuals

Els qüestionaris del Campus Virtual són un recurs molt útil per fer proves d’avaluació, ja que ofereixen un gran ventall de tipologies de preguntes que permeten adaptar la prova a les necessitats docents dels professors i simular, en gran manera, molts aspectes dels exàmens presencials. Cal tenir present, però, que la modalitat virtual té la seva pròpia idiosincràsia. Hi poden haver incidències derivades de l’entorn, la connexió, el maquinari i el programari, qüestions que escapen del control del professorat. Per això, hi ha una sèrie de pràctiques recomanades que permeten salvar possibles incidents i garantir el bon desenvolupament de l’activitat.

  • Escolliu aleatòriament les preguntes, i barregeu l’ordre de preguntes i respostes. Dissenyar un examen que carregui aleatòriament les preguntes del banc de preguntes i que barregi l’ordre en què es mostren les preguntes i respostes dificulta que els estudiants puguin fer l’examen junts.
  • Feu variants de la mateixa pregunta (entre dues i tres).
  • Establiu un límit de temps de resposta (entre dues i tres hores), sobretot en el cas de qüestionaris relativament curts. Això dificulta que companys del mateix curs puguin ajudar-se i limita les opcions per buscar assessorament d’altres persones, llibres de text o Internet. Per fer-ho, només cal indicar el límit de temps en la configuració del qüestionari.
  • Utilitzeu preguntes obertes. Aquest tipus de pregunta demana a l’alumnat que redacti la resposta amb les seves paraules. Es pot definir una plantilla de resposta per guiar els alumnes en la redacció.
  • Controleu les opcions de revisió de la prova. Impediu que els estudiants rebin retroalimentacions automàtiques sobre la prova.
  • Pagineu l’examen. Definiu quantes preguntes hi haurà a cada pàgina. Cada vegada que l’alumne canvia de pàgina, el Moodle guarda les respostes que ha introduït.
  • Informeu l’alumnat que es poden revisar els registres per detectar accessos a altres recursos del curs o del Campus Virtual, accessos amb més d’una IP, etc.
  • Comenceu tots a la vegada. És recomanable sincronitzar l’inici de la prova, perquè tots els alumnes comencin alhora i, si és necessari, ampliar el termini de tancament del qüestionari per a tothom. Això es pot fer, des dels paràmetres del qüestionari, posant una contrasenya per accedir-hi.

Unitat de Docència
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *