diccionari

Bombetes

El Diccionari de sinònims Franquesa, en línia

El clàssic Diccionari de sinònims Franquesa, publicat per primer cop l’any 1971 i reeditat moltes vegades, es pot consultar ara en línia des de dos portals: Enciclopèdia.cat i Optimot. És una obra molt completa i actualitzada que, més enllà de llistes de mots de significat proper al de l’entrada, ofereix definicions dels sinònims, indicacions d’ús (fig., […]

Diccionaris de sinònims en línia per al català

El Diccionari de sinònims d’Albert Jané és la darrera obra d’aquestes característiques que s’ha publicat en línia. Aquest diccionari va ser publicat per primer cop en paper el 1972 per l’editorial Aedos i reeditat el 1995 per Barcanova. L’edició en línia és una versió revisada i ampliada de les edicions en paper anteriors. […]

Aquest apunt és obsolet.

Lliure i multilingüe, el nou diccionari de Softcatalà

Softcatalà ha presentat un diccionari multilingüe lliure, en català, anglès, espanyol, francès, italià i alemany, que té per objectiu ajudar a consolidar la competència lingüística dels usuaris. El diccionari permet fer cerques en múltiples idiomes i obtenir tant la traducció de la paraula com la definició en cada llengua. El recurs s’ha construït a partir d’un conjunt de corpus lliures: Wikidata, Viccionari i imatges de la Wikimedia Commons.  […]

Jordi Mas
Membre de Softcatalà
Bokeh Dandelion

El diccionari de sinònims d’Albert Jané, en línia

Al web de l’Institut d’Estudis Catalans podeu trobar el Diccionari de sinònims d’Albert Jané en línia, publicat per primer cop en paper el 1972 per l’editorial Aedos i reeditat el 1995 per Barcanova. L’edició en línia és una versió revisada i ampliada de les edicions en paper anteriors. El Diccionari de sinònims en línia presenta un cercador molt simple que ofereix moltes possibilitats de cerca: Cerca arreu (cerca la seqüència en qualsevol posició dins tots els camps), Cerca a l'entrada  i Consulta per funció sintàctica. […]

Diccionario de americanismos

El Diccionario de americanismos  és un diccionari descriptiu, fet per l’Associació d’Acadèmies de la Llengua Espanyola (ASALE), que recull un gran repertori lèxic de les diferents zones de l’espanyol d’Amèrica, representades per les vint-i-dues acadèmies de la llengua que formen part d’aquesta associació. És consultable en línia des de la pàgina http://lema.rae.es/damer. […]
dictionnaire

Diccionaris de francès en línia

En altres apunts hem parlat d’alguns recursos en línia que contenen terminologia en francès, com ara el Grand dictionnaire terminologique o el Termium. En aquest apunt parlarem dels diccionaris en francès de llengua general (diccionaris de definicions, bilingües, de pronúncia, etc.) que es puguin consultar en línia gratuïtament. El portal Larousse permet la consulta del Dictionnaire de français, un diccionari de llengua general molt complet que conté moltes accepcions, informació gramatical (i un conjugador de verbs), informació etimològica, sinònims, homònims, expressions, citacions, etc. […]
niif

La terminologia comptable de les NIIF

Els Serveis Lingüístics i el Departament de Comptabilitat de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona presenten la Terminologia comptable de les NIIF, una obra que ofereix les denominacions catalanes per a tots els termes i expressions definits en les Normes internacionals de comptabilitat (NIC/IAS) i les Normes internacionals d’informació financera (NIIF/IFRS), acompanyades del terme i la definició originals en anglès, i les equivalències a l’espanyol i al francès de les versions oficials traduïdes d’aquestes normes. […]

Fundéu BBVA

La Fundación del Español Urgente, més coneguda per l’acrònim Fundéu, és un organisme sorgit el 2005 d’un acord entre l’Agència Efe i el BBVA. La Fundéu s’encarrega de vetllar per l’ús correcte de l’espanyol dins els mitjans de comunicació i està assessorada per la RAE, que garanteix que les solucions que s’ofereixen estiguin d’acord amb la normativa. […]

Diccionari descriptiu de la llengua catalana

En un altre apunt parlàvem del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), com a exemple de diccionari descriptiu, que té com a finalitat caracteritzar les unitats lèxiques d’una llengua quant a contingut i utilització real i reflectir-ne els usos lèxics reals, en contraposició amb el diccionari normatiu, que té la pretensió de ser prescriptiu i incorpora només les unitats lèxiques i els valors que la normativa lingüística considera admesos. […]

MID: un multicercador per al Firefox

El MID, Mozilla Internet Dictionary, és un complement per al navegador Firefox que permet configurar un veritable multicercador. El MID té indexats més de dos mil diccionaris i recursos lingüístics i enciclopèdics per a una gran quantitat de llengües, entre les quals també hi ha el català, i permet fer una cerca simultània en tots els recursos que trieu. […]

Aquest apunt és obsolet.