Rebrots

El Grand dictionnaire terminologique, a l’aparador

L’Oficina quebequesa de la llengua francesa ha estrenat la Vitrine linguistique, una interfície de consulta de les dues principals eines de normalització del francès al Quebec pel que fa a l’establiment de les formes lingüísticament correctes: la Banque de dépannage linguistique (BDL) i el Grand dictionnaire terminologique (GDT). La BDL és un recurs que permet resoldre qüestions relatives a la gramàtica, l’ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes relacionats amb la redacció de textos. […]

Ortotipografia en línia: ‘The Chicago Manual of Style’

El Chicago Manual of Style és una referència indispensable per a redactors, revisors, editors i dissenyadors. Inclou consells i recomanacions sobre ortografia, gramàtica i tipografia, entre d’altres. Tot i que planteja solucions per a la llengua anglesa, en general moltes són aplicables a altres llengües i, per tant, és una obra de consulta bàsica. […]

Molts canvis de format, un clic

Suposeu que heu redactat un document llarg, amb una estructura complexa de títols, subtítols, apartats, subapartats, epígrafs, subepígrafs… en fi, amb moltes seccions diferents. Per marcar bé l’estructura heu anat assignant colors diferents als diversos apartats, segons els nivells: vermell, verd, lila, taronja, etc. Un cop teniu el document pràcticament enllestit, us el mireu i us sembla grotesc. […]
iate

IATE, la base de dades terminològica dels traductors de la Unió Europea

La IATE (Interactive Terminology for Europe) és una base de dades terminològica de la Unió Europea alimentada, principalment, pels traductors i terminòlegs de les institucions europees. Està pensada per recollir tota la terminologia dels textos oficials en les diferents llengües en què es treballa, amb l’objectiu de facilitar les tasques de traducció. […]

Recompte fàcil de paraules de pàgines web

Si necessiteu fer recomptes de paraules de pàgines web, no cal que copieu i enganxeu el text en un processador de textos, com molts de nosaltres hem fet més d’una vegada. Hi ha complements dels mateixos navegadors que ens ho posen fàcil i fan el recompte directament, amb un sol clic. […]

Selecciona-ho i comparteix-ho!

Per compartir fragments d’una pàgina web, podeu reproduir-ne el text i difondre l’URL de la pàgina per correu electrònic, Facebook o Twitter, per exemple. El Marker.to ho fa més àgil: aquesta eina permet destacar tot allò que us interessa del web com si ho féssiu sobre paper, amb un retolador fosforescent, i compartir la informació i els fragments destacats amb el món. […]

Detecció de la lletra tipogràfica d’un web

Cada vegada hi ha més famílies tipogràfiques que podem fer servir lliurement per a les pàgines web. No us ha passat mai que voldríeu fer-ne servir una que heu vist, però que no en sabeu el nom? El Fount és una aplicació molt senzilla que informa del nom de qualsevol lletra tipogràfica d’un web fent-hi només un clic. […]

Cerques avançades amb el Google: Llibres i Acadèmic

Una manera d’obtenir resultats més fiables en les nostres cerques a Google és filtrar-los amb l’opció Llibres, disponible a la barra que apareix immediatament a sota del quadre de cerca i a sobre dels resultats. Aquest filtre mostra els resultats procedents de llibres indexats a Google. La visualització del contingut dels llibres pot ser total, parcial o nul·la, depenent dels drets de reproducció associats a cada obra. […]

La llengua dels comentaris del Word

Ja hem parlat sovint de la importància de mantenir la coherència entre la llengua del document i la de les eines de verificació del Word, i que això està vinculat al text independentment de la configuració del vostre Word. De tota manera, potser us heu trobat que, malgrat haver canviat la configuració del Word perquè us aparegui la vostra llengua de treball habitual, a l’hora de fer servir altres eines, com ara els comentaris, la llengua per defecte que us apareix sigui una altra i, per tant, la verificació ortogràfica no casi amb la llengua dels comentaris. […]

Diccionari català-valencià-balear (Alcover-Moll)

El Diccionari català-valencià-balear (DCVB), també conegut com a Diccionari Alcover-Moll, és un diccionari descriptiu de la llengua catalana; és a dir, un diccionari que té per objecte la caracterització de les unitats lèxiques des del punt de vista del contingut i l’ús real, sense restriccions basades en criteris prescriptius.  Aquesta obra, iniciada per Antoni Maria Alcover i continuada per Francesc de B. […]