Missatge d'error

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Afegeix un nou comentari

Si totes les revistes es posessin en OA al cap de 6 mesos, cancel·larieu subscripcions?

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Tomàs Baiget
El profesional de la información (EPI)


Bennett, Linda (2012). The potential effect of making journals free after a six month embargo. A report for the Association of Learned, Professional and Society Publishers (ALPSP) and The Publishers Association, May.
<http://www.publishingresearch.net/documents/ALPSPPApotentialresultsofsixmonthembargofv.pdf> [Consulta: 6 febrer 2013].

SMH16 Current Journals Close

Resultats d'una enquesta sobre com es podrien veure afectades les polítiques d'adquisicions de les biblioteques si hi hagués un mandat general que obligués a les editorials a posar les revistes gratuïtes als 6 mesos de la seva publicació.

A 950 biblioteques de tot el món se'ls va enviar aquesta pregunta per correu electrònic:

"Si la major part dels articles de les revistes d'investigació estiguessin accessibles lliurement als 6 mesos de la publicació, seguirien subscrits? Si us plau, doni una resposta separada per les revistes a) Científiques, Tècniques i Mèdiques (STM) i b) d'Humanitats, Arts i Ciències Socials (AHSS) si la biblioteca té fons en ambdues categories".

La pregunta va arribar a 800 biblioteques (150 missatges van rebotar) i es van obtenir 210 respostes (un 26% de 800). 159 de les respostes procedien d'universitats, 15 de biblioteques corporatives, i 36 de biblioteques governamentals, hospitals, especialitzades i escolars. 44 de les institucions d'educació superior apareixen a la llista Top 100 del rànquing THE, i 99 apareixen al Top 500 bé de THE o de ARWU (rànquing de Xangai).

Els resultats es poden resumir en aquesta taula:

STM AHSS
Continuarien Cancel·larien totes Cancel·larien algunes Continuarien Cancel·larien totes Cancel·larien algunes
60% 10% 30% 50% 20% 30%

    
S'observa que per a moltes biblioteques 6 mesos seria massa retard per rebre les revistes STM, i preferirien seguir subscrites: només un 10% cancel·laria totes les revistes. En canvi per als temes AHSS l'actualitat és menys important i serien 20% les que deixarien les subscripcions.

L'estudi dóna la raó als editors, que addueixen que els mandats que obliguen a dipositar els articles en un repositori obert al cap de només 6 mesos els fan perdre diners. I aquests resultats contradiuen els del costós projecte PEER (acabat el maig de 2012) segons el qual el dipòsit d'articles en repositoris no afecta les visites a les webs de les editorials ni als seus guanys.

Al meu entendre la raó la tenen els editors, i el projecte PEER (del qual vaig ser avaluador conjuntament amb Carol Tenopir i Cherifa Boukacem-Zeghmouri) no va obtenir resultats fiables, ja que va partir d'un plantejament artificial: posar en OA no els PDFs dels articles definitius sinó una rara versió post peer review prèvia a la maquetació. Indirectament, posar més articles en obert pot donar més visibilitat i fins i tot tràfic de pagament a una revista, però està per veure que això compensi les pèrdues (o no guanys) per regalar-los.