El futur del llibre: marc legal present i futur

Mª Asunción Esteve
Departament de Dret Civil
Universitat de Barcelona
 

Del Arco, Ana; Arnáiz Medina, Violeta; Fernández, Pura; Muñoz Vico, Antonio; Giménez Toledo, Elea (2015). El libro y su marco normativo. Presente y porvenir. Laboratorio del Libro. Disponible en: http://laboratoriodellibro.com/wp-content/uploads/2015/04/el-libro-marco-normativo.pdf [Consulta: 30/06/2015]


El Laboratori d'Idees sobre el Llibre ha publicat recentment l'informe "El llibre i el seu marc normatiu. Present i futur. 2015 "que recull un seguit d'interessants reflexions sobre el futur del llibre i l'adequació del seu actual marc legal realitzades per un grup d'experts en la matèria.

El Laboratori del Llibre és una iniciativa privada d'un grup de professionals procedents de diferents sectors de la indústria del llibre i que compta amb una Comissió Jurídica integrada per advocats especialitzats en propietat intel·lectual. La Comissió Jurídica del Laboratori del Llibre va impulsar el passat mes de maig de 2014 una trobada entre destacats professionals relacionats amb la indústria del llibre (editors, autors, bibliotecaris, entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, agents literaris, etc.) per debatre sobre la realitat tecnològica i de mercat que afronta actualment el llibre i la necessitat d'actualitzar el seu marc legal.

L'Informe publicat conté els diferents punts dels participants en el debat sobre qüestions com el preu fix dels llibres, la progressiva desaparició de les llibreries, les vendes a preu de saldo i els estocs, la regulació del contracte d'edició, la vulneració de els drets d'autor a Internet, el límit legal de la cita, altres límits i excepcions als drets exclusius de l'autor, el paper de les entitats de gestió, les biblioteques i els nous models de negocis. Totes aquestes qüestions es van abordar dins el marc legal establert per la Llei de Propietat Intel·lectual -després seva recent reforma en 2014- i la Llei de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques.

En relació amb el preu fix del llibre, l'Informe explica com tots els participants en el debat coincideixen a subratllar que la seva única utilitat és evitar la desaparició dels llibreters independents, encara que també sostenen que una major flexibilització del preu ajudaria a incrementar les vendes ja dinamitzar el sector. L'Informe aporta valuosos punts de vista d'aquests experts sobre l'incert futur de les llibreries, l'increment de webs que comercialitzen llibres de segona mà, els nous models de negocis com l'e-book (que juga encara un paper secundari enfront del tradicional llibre en paper) i les possibilitats de la lectura en streaming.

Les principals qüestions estrictament legals que tracta l'Informe són, en primer lloc, la necessitat d'actualitzar la regulació del contracte d'edició que conté la Llei de Propietat Intel·lectual a la nova realitat digital del llibre sense pàgines ni volums i que es comercialitza per Internet -assignatura pendent del legislador espanyol. En segon lloc, l'Informe recull les reflexions dels participants en el debat sobre el límit legal de cita i el límit a favor de l'educació, tal com ha quedat regulat aquest últim després de l'última reforma de Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest punt cal destacar l'aportació que va fer el representant de CEDRO que va participar en el debat per aclarir el nou dret dels autors i editors a obtenir una remuneració de les universitats espanyoles, ja que els professors d'universitats espanyoles han quedat autoritzats per la Llei de Propietat Intel·lectual per utilitzar de forma aïllada capítols sencers de manuals o llibres de textos i articles de revistes per a la il·lustració de les seves activitats educatives.

L'Informe mostra la discrepància d'opinions d'aquests experts per resoldre el problema de la pirateria digital i aporta els arguments que donen els que defensen que la solució consisteix a adoptar mesures legals contundents, davant dels que consideren millor solució la baixada de preu del llibre digital i educar els usuaris de noves tecnologies en el respecte a la creació i als drets del seu autor. Tracta també l'espinosa qüestió del paper de les entitats de gestió relacionades amb la gestió de drets sobre el llibre -CEDRO i VEGAP- i les discussions dels participants sobre les tarifes que apliquen aquestes entitats al concedir les seves llicències.

Es reprodueix en l'Informe la discussió que es viu actualment a la comunitat científica en relació amb els drets de propietat intel·lectual sobre els resultats de la seva investigació. Els especialistes que van intervenir en el debat assenyalen que la major part de la investigació que es porta a terme a Espanya compta amb finançament públic, però en ser publicada per grups editorials privats s'arriba a la paradoxa que les universitats i centres de recerca han de pagar llicències per poder accedir als resultats de la investigació realitzada pels membres de la seva pròpia comunitat científica. D'aquí que l'Informe apunti com a possible sortida a aquesta situació que les universitats i centres de recerca ofereixin en obert la investigació finançada amb fons públics, tal com permet la Llei de la Ciència.

Finalment, l'Informe destaca l'important paper que juguen les biblioteques per fomentar la lectura i una percepció positiva de la propietat intel·lectual que ajudi a assumir el seu respecte per part de la ciutadania.

L'Informe té una extensió de 25 pàgines i la seva redacció és clara i de fàcil lectura, fins i tot per a un profà en lleis. Recull les principals qüestions que, efectivament, van ser la clau de l'incert futur del llibres en els pròxims 20 anys i assenyala les millores que s'haurien de fer en la Llei de Propietat Intel·lectual per afavorir un bon futur al llibre i als sectors implicats. Donada la destacada trajectòria professional dels participants en el debat resulta de particular interès conèixer la seva opinió sobre totes aquestes qüestions. Compta a més amb dos interessants annexos que contenen les preguntes que es van debatre en la trobada, les conclusions del debat i una llista de bibliografia, legislació i jurisprudència relacionada amb el sector del llibre.

Accés obert: el camí recorregut, la situació actual i les tendències de publicació científica

Rosângela Schwarz Rodrigues,
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
Universidade Federal de Santa Catarina
 

Packer, Abel et al.  SciELO - 15 Anos de Acesso Aberto: um estudo analítico sobre Acesso Aberto e comunicação científica. Editora UNESCO, 2014.


El llibre sobre els 15 anys del Programa SciELO, publicat en col·laboració amb la UNESCO, relata la seva trajectòria com a biblioteca, sistema d'indexació, plataforma editorial, xarxa editorial i meta-editorial des de la seva concepció el 1997 fins a l'any 2014. L'obra està organitzada en 10 capítols, escrits per 15 autors membres de l'equip de SciELO i col·laboradors internacionals. Analitza des de diferents perspectives el camí recorregut, la situació actual i les tendències de publicació científica en Accés Obert.

Design Thinking for Libraries: pensa el futur de la biblioteca com ho faria un dissenyador

Ferran Burguillos
Director de les Biblioteques Municipals de Sabadell
Diputació de Barcelona

Design thinking for libraries [en línia]: a toolkit for patron-centered design. San Francisco: IDEO LP, c. 2014. Disponible a: http://designthinkingforlibraries.com [Consulta: 11/05/2015]


Com podem transformar les biblioteques en laboratoris de creació i aprenentatge, veritables motors culturals i de foment de la lectura i del coneixement? De quina manera podem adaptar els serveis a l'entorn digital i millorar l'experiència de l'usuari? Com podem transformar els equipaments en espais de relació i vertebració social de la comunitat? Quins han de ser els usos i les funcions de la biblioteca del futur?

Fa anys que des de l'àmbit professional busquem com reorientar el model del servei de biblioteca, i sovint, malgrat tinguem clar cap a on hem d'anar, ens costa saber per on hem de començar. No estem sols en aquesta escomesa. Les biblioteques públiques de Chicago, als EUA, i les d'Aarhus, a Dinamarca, l'any 2013 van començar a treballar conjuntament amb l'organització IDEO.org en un projecte patrocinat per la iniciativa Global Libraries de la Bill & Melinda Gates Foundation, en el qual van acabar implicant-se més de quaranta biblioteques de deu països d'arreu del món.

La creació i conservació de vídeos nascuts digitals: la qualitat importa

Anna Valls
Centre de Documentació i Museu Arts Escèniques
Institut del Teatre 
 

Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (2014). Creating and Archiving Born Digital Video. Part III. High Level Recommended Practices. Disponible: http://www.avarchivering.nl/node/1973 [Consulta: 02/06/2015]


El document  forma part d’una sèrie de quatre que analitzen els aspectes més rellevants de la creació  i el sistema d’arxiu dels vídeos nascuts digitals. Tots quatre estan redactats i avalats per la  FADGI (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative)  que va néixer  el 2007 per definir pautes comunes, mètodes i pràctiques per a la digitalització d’audiovisuals de contingut històric,  però ara  ha editat la col.lecció de documents del qual forma part el document que és objecte d’aquesta ressenya  i que tracta ja dels documents nascuts digitals.

Els canvis a Europeana Data Model 5.2.5 i 5.2.6

Francisca Hernández
Consultora, DIGIBÍS

Definition of the Europeana Data Model v5.2.5. Disponible a: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/3861/1/EDM%20Defin... 27/05/2015]
Definition of the Europeana Data Model v5.2.6. Disponible a: http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Tec... [Consulta: 27/05/2015]

Tot i que la documentació dels canvis introduïts en cada nova versió del model és una cosa confusa, ens referirem als més significatius de les dues versions de 2014 i deixarem a part aquelles modificacions que tenen a veure amb la pròpia organització i estructura del document o que suposen un canvi menor. Assenyalarem, doncs, aquells canvis que Europeana ha d'introduir per a una major interrelació i navegació entre les dades, per a una millor gestió de les dades, i per distingir els tractaments que realitza de les dades proporcionades pels proveïdors.

Pàgines

Subscriure a blok de bid RSS