Missatge d'error

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.

Afegeix un nou comentari

Escenaris del 2025 per a biblioteques universitàries del 2010: com evitar ser sorpresos per les sorpreses

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Núria Balagué
Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona
Professora del Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
 

La prospectiva ens ajuda a comprendre el que pot passar en el futur –no a conèixer el futur mateix–  i ens dóna l'oportunitat –si sabem aprofitar-la– d'influir-hi treballant des del present. Un instrument prospectiu força habitual és la creació d'escenaris que ajuden les organitzacions a preveure futurs possibles, a entendre les diferents maneres en què els esdeveniments poden desenvolupar-se i a dissenyar amb encert les seves planificacions estratègiques. Per poder ser veritablement útils, els escenaris han de ser ben documentats, rellevants, pertinents, coherents i versemblants.

La creació d'escenaris que emmarquen els plans estratègics de les biblioteques és relativament freqüent ja que són un element inspirador potent a l'hora d'establir estratègies de futur. La tècnica ha estat emprada amb èxit per moltes biblioteques que, d'aquesta manera, han pogut enfocar l'ús dels seus recursos i el seu potencial innovador vers aquelles accions que tindrien més impacte i aportarien més valor als seus usuaris.

Molt sovintment les biblioteques, a l'hora de planificar, cerquen horitzons a 3-5 anys però l'estudi encarregat per la ACRL, Futures thinking for academic librarians: Higher Education in 2025, ens proposa fer una ullada a allò que espera les biblioteques universitàries molt més enllà, en l'horitzó dels propers 15 anys. Prenent com a punt de partida les tendències actuals, presenta 26 possibles escenaris amb la finalitat d'ajudar-les a descobrir què serà important en el futur per tal que, ja des d'ara mateix, les biblioteques puguin emprendre les accions adequades.

Els diferents escenaris proposen una visió plausible i internament consistent del que podria passar en la possible evolució de temes clau per a les biblioteques universitàries com són la cultura acadèmica, la demografia, l'educació a distància, el finançament, la globalització, les infraestructures, les mateixes biblioteques, el clima polític, la indústria editorial, els valors socials, els estudiants i l'aprenentatge, i la tecnologia.

A partir dels resultats d'una enquesta, l'estudi reflecteix les opinions, expectatives i percepcions dels membres de l'ACRL sobre la probabilitat, impacte, velocitat de canvi i amenaça i/o oportunitat potencial de cadascun dels escenaris. Cal indicar, però, que encara que els escenaris han estat preparats per ajudar principalment les biblioteques nord-americanes, la majoria són perfectament plausibles i adaptables al nostre entorn.

Dels 26 escenaris presentats el que va ser considerat de més alt impacte i major probabilitat i, en definitiva, el que va preocupar més,  va ser l'escenari titulat "Augment de l'amenaça de la delinqüència informàtica" que presenta la universitat com a objectiu dels pirates informàtics, que interrompen les operacions durant dies i setmanes mentre els bibliotecaris lluiten per mantenir la privacitat dels usuaris i s'enfronten a un creixent escrutini i crítica en el seu intent de preservar la llibertat intel·lectual en línia. Ciència ficció? No, un escenari possible.

L'estudi proposa altres escenaris de títols suggerents com "Un títol universitari per a cada ciutadà","Trencament del monopoli del llibre de text", "Veig el que veus", "Fora del negoci" o "La longevitat és la nova salut". No tots acabaran sent reals, a mesura que l'horitzó temporal s'apropi a aquests 15 anys s'aniran transformant. Uns guanyaran en detall i certesa, d'altres s'esvairan o nous esdeveniments els faran prendre un gir inesperat. El que probablement és més important, com diu l'estudi, és no perdre la visió estratègica perifèrica que ens ajudarà a evitar ser sorpresos per les sorpreses.

Futures thinking for academic librarians: Higher Education in 2025  conclou amb un apèndix que presenta una metodologia senzilla per treballar els escenaris dins de les biblioteques i treure'n tot el profit adaptant-los a l'entorn específic de cadascuna. D'aquesta manera es pot estimular el pensament en clau de futur i es poden crear i posar a prova noves estratègies de la biblioteca universitària.

Staley, David J.; Malenfant, Kara J. Futures thinking for academic librarians: Higher Education in 2025.  Chicago: ACRL, 2010.  33 p. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/futures.cfm