Panorama del sector del llibre a Espanya

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Enric Faura
Director de Xarxa de Llibres i professor de l'Escola de Llibreria


El sector del libro en España (2018). [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Observatorio de la Lectura y el Libro. 148 p. Disponible a: <http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:864ae325-5db4-4ada-b7df-903b60c529f1/El%2.... [Consulta: 27/04/2018].


El passat mes d’abril es va fer públic un informe per part de l’Observatorio de la Lectura y el Libro a Espanya sobre el món del llibre. Amb el nom de El sector del libro en España, aquest document intenta dibuixar de la manera més precisa possible el panorama del sector editorial a l’Estat espanyol tot recollint, agrupant i analitzant les principals dades i magnituds, i alhora aporta informació sobre alguns dels agents del sector, com ara les llibreries, les biblioteques i també analitzant l’evolució de l’hàbit lector a la població espanyola.

Les dades més importants i rellevants són les següents:

 • El sector del llibre és un motor econòmic de la cultura espanyola. Representa el 0,8 del PIB total i el 33,7 del PIB cultural. Dona feina a quasi 50.000 treballadors, que són el 9,1 % dels 544.700 llocs de treball de la cultura espanyola.
   
 • El sector, malgrat els embats de la crisi, és dinàmic. Al llarg del 2016 es van registrar 281 noves editorials, fins a superar les 3.000 editorials en actiu.
   
 • Es van publicar més de 86.000 títols nous, un 8,3 % superior a l’any anterior, que posicionen Espanya com un referent editorial al món, en cinquè lloc darrere del Regne Unit, Alemanya, Itàlia i França.
   
 • El 2016, la facturació global es va incrementar lleugerament, un 2,8 %, deixant enrere les caigudes dels anys de crisi. La facturació global bruta assoleix els 2.317 milions d’euros.
   
 • El preu mitjà del llibre se situa en 19,8 €.
   
 • En els darrers cinc anys, la proporció de compradors de llibres ha crescut quasi sis punts, encara que la mitjana anual de llibres ha baixat als 9,1 llibres.
   
 • La tirada mitjana de cada títol continua en caiguda, i se situa en 2.749 unitats.
   
 • Els llibres en suport paper continuen mantenint l’hegemonia, amb un 70 % de les novetats, però van creixent les novetats en digital, que ja s’acosten al 30 % del total, encara que la dismetria en les vendes continua molt marcada, ja que del total de vendes, només un 5 % corresponen als llibres digitals.
   
 • Les llibreries continuen sent el principal canal de vendes i mantenen una xarxa amb una gran capil·laritat.
   
 • S’afirma que el 62,2 % dels espanyols llegeixen almenys un llibre a l’any, creixent un 3,2 % aquest índex en relació als darrers quatre anys. De mitjana, els lectors afirmen llegir 12 llibres anuals, dos més que fa cinc anys i es dediquen 7,6 hores setmanals a la lectura.
   
 • Les dones llegeixen més llibres que els homes i els adolescents són els que més llegeixen, fins als 15 anys.
   
 • Madrid i Barcelona continuen sent les capitals del llibre, amb més de la meitat de tot el sector.

És un document extens i prolix, de 150 planes, àrid, d’interès professional, però important per seguir i avaluar l’evolució històrica d’algunes tendències i magnituds. També és important per analitzar el detall de moltes dades, des de la facturació a l’exportació, el percentatge de lectors amb tot detall, els rànquings de vendes i les activitats de les biblioteques, la llengua de publicació, les matèries dels llibres, les traduccions o fins i tot fent comparacions  amb l’informe Pisa.

Un informe amb un volum de tantes dades es fa difícil d’analitzar i interpretar i sobretot posar en context. Les dades fredes sovint confonen i el bosc no deixa veure els arbres. Després de patir una fortíssima crisi, que en els darrers 10 anys ha fet minvar entre el 30 i el 40 % del sector, aquest informe confirma la lleu i lenta recuperació o, si més no, l’aturada de les caigudes. Aquest informe també confirma el lent i lleu creixement de l’índex lector, tanmateix amb moltes mancances.

El que aquest informe no reflecteix, i segurament no pretén fer-ho, són els reptes que té el sector, la necessitat de reconversió i d’adequació de la seva capacitat industrial a un mercat molt més petit. No analitza la irrupció d’Amazon com a canal de venda disruptiu ni els canvis socials que necessàriament provocaran reformes en la indústria.

Com a conclusió, aconsellem la lectura de l’informe en el seu context i amb informació complementària, per tal d’obtenir una radiografia fidel de l’estat del sector, ja que la lectura única de l’informe donaria una falsa sensació de fortalesa i salut que no es correspon amb la realitat.

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament al Blog de l’Escola de Llibreria.