Espais de presentacio del patrimoni arqueologic: la reconstruccio

Espais de presentacio del patrimoni arqueologic: la reconstruccio "in situ" a debat / int

Belarte, m. c. & al., eds.

Treballs de l'Àrea d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona
Arqueomediterrània 13. 2013. 114 pàg. ISBN: 84-936-7693-4.