EduCits

Educació Científica, Tecnològica i per a la Sostenibilitat.
Presentació: 

El grup d’Educació Científica, Tecnològica i per a la Sostenibilitat (EduCits) sorgeix d’un grup de professors i professores de l’àmbit de la Didàctica de les Ciències Experimentals que participen en la coordinació i la docència de la formació inicial de mestres d'educació infantil i primària i de Professorat de Secundària.  L’EduCits pretén millorar la docència en Educació Superior de la formació de professorat des de la recerca i la innovació pioneres en educació en general i en concret en l'àmbit de l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, i per altra que els futurs mestres coneguin metodologies innovadores que s’estan desenvolupant en centres educatius de l’àmbit català. Una millora de la docència universitària que des de la nostra trajectòria dins l’àrea implica posicionar-se en els reptes actuals de la societat del segle XXI, en concret en l’educació dels futurs mestres en aspectes relacionats amb la sostenibilitat i com incorporar-lo en l’ensenyament i aprenentatge de les Ciències Experimentals.  

És per aquest motiu que a partir d’aquests antecedents el grup EduCits pretén:

  • Impulsar noves formes d’entendre l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències experimentals en la formació inicial de mestres i professorat considerant la recerca i la innovació emergent en educació per a avançar cap a les demandes actuals i futures de la societat. 
  • Incorporar en la formació inicial de Mestres del Grau de Primària, Infantil, Doble titulació i Formació de Professorat de secundària  metodologies  innovadores d’ensenyament  i aprenentatge  de les ciències experimentals que s’estan implementant en els centres educatius de Catalunya.
  • Introduir l’educació per a la sostenibilitat en els programes de formació inicial de mestres i de professorat de secundaria mitjançant l’ambientalització de les assignatures d’educació científica.
Codi UB: 
GINDOC-UB/179
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Gregorio Jiménez Valverde
Membres del grup: 
Calafell Subira, Genina
Colomer Busquets, Miquel
Duran Gilabert, Hortènsia
Esparza Pagès, Mireia
Garcia Boqué, Carmen
Pereira Rosa, Cinthia
Soriguera Gellida, Íngrit
Vilà Vinyet, Jordi
Martín Hernandez, Eduard
Heras Paniagua, Carlos
Fabre Mitjans, Noelle
Marchán Carvajal, Iván
Guimerà Ballesta, Gerard