Metodologies actives per l’aprenentatge

Simulacions per Entendre Conceptes en Mecànica Quàntica

La mecànica quàntica (MQ) és una vessant important de la física, i avui en dia té aplicacions que van més enllà de la recerca pura. L’ensenyament formatiu de MQ sol ésser teòric, per desenvolupar i fonamentar conceptes complexes com el de funció d’ona, entrellaçament o mesura. Els cursos tradicionals de MQ complementen aquestes classes teòriques amb sessions de problemes, que sovint van acompanyats de dificultats adicionals (matemàtiques complicades, números complexes, etc).

Aprendre i ensenyar [arqueologia medieval i postmedieval] en un context digital: estratègies d’incorporació de la intel·ligència artificial (AI), foment de la lectura crítica (PRISMA) i generació d’entorns personals d’aprenentatge (PLE)

El context acadèmic i docent actual està experimentant els sotracs necessaris que genera un escenari com l’actual, en el que sembla que assistim a un canvi de paradigma.

Nom llarg: 
DIDPATRI INNOVA
Presentació: 

El grup DIDPATRI INNOVA (Didàctica del Patrimoni i noves tecnologies) té com a objectiu general promoure l'aprenentatge de coneixements i habilitats en l'àrea de la didàctica de les Ciències Socials, concretament en tot allò relacionat amb el patrimoni cultural material i immaterial i la seva aplicació en la museografia didàctica, les noves tecnologies i l'educació històrica i patrimonial. El nostre camp d'aplicació inclou tant les activitats en entorns d'aprenentatge formals (l'aula) com no formals (museus, centres d'interpretació i entorns patrimonials), dirigides a l'Educació Infantil, Primària, Secundària i universitària.

DIDPATRI és actualment un grup de recerca consolidat i finançat en els darrers SGR. Com a grup de recerca ha estat desenvolupant moltes accions d'innovació i transferència que, ara, volem articular mitjançant el present desdoblament en DIDPATRI INNOVA.

Dins de les línies d'actuació del grup, en els pròxims cinc anys pretenem centrar-nos en el disseny i experimentació d'activitats didàctiques sobre el patrimoni, en el disseny i experimentació de materials didàctics associats a activitats d'innovació, i en el disseny i experimentació d'entorns virtuals d'aprenentatge basats en estratègies com ara el pòdcast, les visites virtuals immersives, l'aplicació de la Intel·ligència Artificial en la producció d'imatges i animacions, etc.

Des del grup de recerca DIDPATRI, s'han realitzat accions de millora i innovació mitjançant l'establiment de convenis de col·laboració amb altres institucions (ajuntaments, diputacions, museus, arxius, etc.)

Codi UB: 
GINDO-UB/210
Coordinació: 
Sospedra Roca, Rafel
Membres del grup: 
Maria Feliu Torruella
Francesc Xavier Hernàndez Cardona
Xavier Rubio Campillo
Annie Wilson Daily
Isabel Boj Cullell
David Íñiguez Gracia
Eva Poblador Relancio
Núria Castellano Soler
Laura Jiménez Martínez
Gemma Sebares Valle
Álvaro Yegros Pérez
Franc Jaume Martin
Àlex Rebollo Sánchez

La Millora de la competència de treball en equip mitjançant l’avaluació entre iguals a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”

Aquest projecte d’innovació docent vol incidir en la millora de la competència transversal del treball en equip mitjançant la introducció de l’avaluació entre iguals en l’elaboració d’un projecte d’investigació en grup (amb un valor total del 30% de la nota) a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”. Aquesta assignatura obligatòria és de segon curs dels graus d’Estudis Anglesos i Llengües Modernes, s’ofereix el segon quadrimestre i consta de tres grups de matí i un de tarda d’entre 45 i 60 estudiants.

GOLEM XIV: Aprenentatge guiat mitjançant models de llenguatge massius.

La finalitat del projecte és fer servir les noves tecnologies d’intel·ligència artificial basades en models de llenguatge massius, del anglès large language models (LLMs), per guiar a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, i també per proporcionar ajuda als docents durant l’avaluació de les activitats que els alumnes desenvolupen. 

Introducció de la impressió 3D en assignatures impartides per la Secció d’Enginyeria Química a la Facultat de Química

La finalitat principal d’aquesta proposta és que els estudiants de l’assignatura d’Expressió Gràfica (EG) puguin adquirir de manera integral (conceptualització-disseny-fabricació) i adaptada al seu àmbit d'estudi els coneixements i destreses relacionats amb l’enteniment de l’espai 3D a partir de representacions en 2D.

El portafolis digital d'aprenentatge per al desenvolupament de les competències transversals i específiques al pràcticum del màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius.

Finalitzada la primera edició de l'assignatura del pràcticum al Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius (2022-2023) va arribar el moment de fer el balanç. Des de l'equip de coordinació de l'assignatura es va dur a terme una recollida d'informació on es van detectar fal·lències, obstacles i vulnerabilitats que necessiten una millora per a la formació i avaluació dels estudiants, així com oportunitats i potencialitats que val la pena mantenir.

Nom llarg: 
Grup d’Innovació i Millora Docent en Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
Presentació: 

L’objectiu principal és la introducció de millores i innovacions docents en l’ensenyament de la Bioestadística en els graus vinculats a les Ciències de la Salut: Medicina, Enginyeria Biomèdica, Ciències Biomèdiques, Infermeria, Nutrició i Ciències i Tècniques dels Aliments.

Tradicionalment l’Estadística ha estat percebuda per l'alumnat dels ensenyaments en Ciències de la Salut com quelcom allunyat de les seves motivacions acadèmiques i professionals, i com una matèria complicada d’entendre i de ser utilitzada en la seva pràctica professional. Com a grup ens proposem dur a terme accions que permetin canviar aquesta percepció, modernitzant l’ensenyament de l’Estadística, facilitant l'aprenentatge d'habilitats i coneixements, i aconseguint que l’alumnat pugui donar-li valor a l'aprenentatge assolit.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers anys: 

  • Desenvolupament del projecte Team -Based learning aplicat a l'assignatura de Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la recerca del grau de Medicina.
  • Projecte: Implementació d’exercicis individualitzats a les pràctiques d’ordinador d’Epidemiologia Nutricional. Assignatura: Salut Pública i Epidemiologia Nutricional Grau de Ciències o Tècniques dels Aliments. Responsable: Sara Pérez-Jaume
  • Projecte: Aplicació de la metodologia d’Aula Inversa en les tutories de grup. Assignatura: Bioestadística. Grau en Enginyeria Biomèdica. Responsable: Josep Lluís Carrasco
  • Projecte: Problem-based learning en el seminaris d’anàlisi de dades. Assignatura: Disseny Experimental i Anàlisi de Dades. Grau en Ciències Biomèdiques. Coordinador: Guillem Clot Razquin
Codi UB: 
GINDO-UB/205
Coordinació: 
Carrasco Jordan, Josep Lluís
Membres del grup: 
Rosa Abellana Sangrà
Maria Begoña Campos Bonilla
Guillem Clot Razquin
Sara Perez Jaume
Natalia Pallarès Fontanet
Judit Peñafiel Muñoz
Cristina López González
Leire Berrocal Garmendia

Pàgines