Metodologies actives per l’aprenentatge

Innovació en l'ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la salut

L'ús dels jardins universitaris en la docència és tan antic com el primer que es fundà a Europa (Orto botanico di Pisa), al s. XVI i, també a la UB, s'han anat utilitzant diversos espais com a jardí docent, primer dins del clos emmurallat de Barcelona i després dins de l'edifici històric, així com en diverses facultats i campus que imparteixen ensenyaments amb contingut botànic (Farmàcia –campus Pedralbes i Torribera-, Biologia, Belles Arts, entre d'altres).

ViquiEDU: involucrant a l’alumnat dels Graus d’Educació en la creació de continguts educatius en obert a Viquipèdia

El projecte d’innovació docent té com objectiu afavorir que l’alumnat assoleixi els coneixements i les competències necessàries per participar activament en la creació i millora de continguts digitals educatius en obert adreçats a tota la ciutadania. Específicament, s’aportarà a l’alumnat de diversos graus de la Facultat d’Educació les eines que els i les capacita per crear continguts educatius basats en evidències científiques i en català a Viquipèdia.

MOLECULAR GAMES, una eina d’aprenentatge autònom gamificat de Biologia Molecular

Proposem una activitat gamificada d’aprenentatge autònom de Biologia Molecular que hem anomenat “Molecular Games”. Consisteix en una sèrie de proves amb un format que recorda a un joc de pistes que els alumnes han de resoldre aplicant coneixements de Biologia Molecular vistos a classe o bé cercant dades a articles, vídeos científics o a bases de dades biomèdiques.

Descripció: 
Clínica jurídica dret al Dret
Presentació: 

Els dos objectius centrals del grup són:

- millorar la formació i l'aprenentatge dels estudiants de la Facultat de Dret.

- afavorir l'accès als drets de les persones i col.lectius menys afavorits.

El grup és la continuació del grup d'innovació docent dret al Dret (GIDCUB-11/CJD)

El dret al Dret es regula per un Reglament de Junta de Facultat aprovat el 2007.

Codi UB: 
GINDOC-UB/014
Coordinació: 
Madrid Perez, Antonio
Membres del grup: 
Aguilera, Mar
Alija, Rosa Ana
Anderson, Miriam
Aranda Ocaña, Mónica
Arroyo, Esther
Barbancho Tovillas, Fernando
Blanco Velasco, Guadalupe
Bondia, David
Bueno Salinas, Marta
Caicedo, Natalia
Calvet, Elisenda
Carpio Briz, David Isidro
De Palma, Ángeles
Giménez Merino, Antonio
González Beilfus, Markus
González, Almudena
Mallandrich Miret, Núria
Moreno Cáliz, Susana
Moya, David
Pedrol Rovira, Xavier
Peñalver, Alex
Ponce, Juli
Queralt, Argelia
Rivas Vallejo, Pilar
Soria Verde, Miguel Angel
Villagrasa, Carlos
Viola, Isabel
Facultat: 

Metodologia “Pecha Kucha” per promoure la gestió de la informació i el temps en les presentacions a classe

En el pla docent de l'assignatura "Fonaments d'Immunologia" del Màster de Nutrició i Metabolisme, en els darrers anys s'inclou una activitat que implica una presentació i defensa oral d'un treball en grup. Moltes vegades aquests estudiants no han rebut cap tipus de formació per gestionar críticament la informació i per ajustar-se a les pautes temporals que l’activitat planteja. A més, els diferents estudiants que conformen l’equip, es distribueixen les tasques i només se centren en la part que els hi correspon sense tenir una idea de globalitat.

ESTRATÈGIES D’AULA INVERSA BASADES EN EINES WEB 2.0 PER A LA MILLORA DEL PROCÉS D’APRENENTATGE DE L’ESTUDIANT

Un dels reptes més importants en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) es basa en pensar, dissenyar, practicar i reflexionar sobre un ensenyament centrat en entendre els processos d’aprenentatge dels estudiants. Així doncs, l'EEES impulsa un canvi important en les metodologies docents de les universitats, centrant-se en el procés d'aprenentatge de l'estudiant i en els seus resultats, mesurats mitjançant el grau d’assoliment de competències.

Descripció: 
Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

Línies d'innovació assumides pel grup

El Grup d’Innovació Docent [GID] Draw_Raw_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques [DRAWRAWG], a fi de contribuir a la millora i la innovació docent dins l’àmbit dels estudis universitaris de les Belles Arts, treballa en equip a través de projectes (aprenentatge actiu) vinculats a la matèria prima dels nostres ensenyaments, els processos i projectes de creació en l’art.

Els projectes s’articulen al voltant dels següents eixos:

· l’intercanvi dels formats gràfics en els processos de la creació en l’art i/o projectes germinals (nom d'encunyació pròpia). El nom del grup Draw_Raw_ Graphic Interchange Format en fa referència: Draw= dibuix, Raw= en cru i Graphic Interchange Format = l'intercanvi fluid de formats gràfics (analògics i digitals) i, tanmateix, l'entrecreuament entre mitjans i realitats així com la correspondència entre les actituds artístiques que els confirmen i el discurs que generen

· les postproduccions en l’art. Les postproduccions artístiques es contemplen com les estratègies estretament relacionades amb els processos i projectes de la creació en l’art, en tant que hi permeten llur accessibilitat al públic-espectador. L'exposició, l'edició impresa i les postproduccions on line en són alguns exemples. I cadascuna d’elles respon un medi/llenguatge per se des del qual repensar i reeditar el discurs

· el principi professionalitzador de caràcter cooperatiu, corresponsable i autogestionable. Els projectes realitzats al voltant de les postproduccions en l’art responen a problemes reals i s’organitzen de manera col·laborativa entre alumnat i professorat, professionals externs i institucions col·laboradores. Els darrers són sensibilitzats amb l’aprenentatge de les generacions novells i, alhora, promotors d’un intercanvi de qualitat entre la creació emergent i el públic-espectador i, per extensió, entre de l’art i la societat.

Codi UB: 
GINDO-UB/170
Coordinació: 
Maria Montserrat López Paéz
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Lídia GÓRRIZ NICOLAS
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Lali ALMONACID http://almonacidestudi.com
Lluís PERA MONER. http://lluispera.com
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)

Estratègies en la construcció del Relat per a l'estudiant de Taller de Creació III i Treball Final de Grau en Belles Arts

Interaccions, en forma de seminaris i workshops, entre professors de Belles Arts i creadors d’altres àmbits: escriptors, cineastes, dissenyadors d’espais expositius, coreògrafs, etc. de reconeguda trajectòria professional, amb l'objectiu de dotar d'eines a l'estudiant relatives a fomentar la gestió, construcció i projecció del relat artístic personal. Finalment, aquestes intervencions estan orientades a assolir una òptima elaboració del Treball Final de Grau. 

Coordinació docent horitzontal a primer curs de Dret amb metodologia predominant d'aula invertida

El projecte que es presenta pretén la fusió o la intersecció de dues linies d'innovació i millora docent: a) la coordinació docent de tots els professors que imparteixen docència en un mateix grup/classe de primer curs de Dret, b) i la implementació, en diferents assignatures d'aquest grup classe i amb diferent intensitat, de la metodologia de l'aula invertida.

Pàgines