Skip to main content
Avaluació en línia

Avaluació en línia al Campus Virtual UB

El Campus Virtual UB posa a la vostra disposició un recull d'eines que us permetran adaptar el procés d'avaluació de les vostres assignatures a un entorn virtual. Per tal de poder dur a terme el procés d'avaluació seguint tots els procediments establerts, a continuació trobareu llistats tots els documents disponibles al web de la UB que necessiteu conéixer per tal de poder planificar-la correctament:


Així doncs, d'acord amb les recomanacions i recursos per a l'avaluació no presencial de la UB, us presentem un llistat amb les eines que ofereix la plataforma i les seves guies d'ús.
 

Qualificador

El Campus Virtual incorpora una eina que permet qualificar als alumnes de forma automàtica, sense necessitat de crear fulls de càlcul ni de fer complicades operacions matemàtiques. Només és necessari tenir clars quins ítems i/o activitats s'hauran de qualificar dins de l'assignatura i quin serà el valor de cadascun d'ells.

Seguidament, trobareu un seguit d'ajudes que hem preparat per tal que pugueu configurar-lo al vostre gust:

 

Qüestionari

Els qüestionaris són una activitat que permeten al professor disenyar i construir examens que incorporin molts tipus de preguntes, incloent preguntes d'opció múltiple, veritat-fals, resposta curta i arrossegament d'imatges i text. Aquestes preguntes es mantenen dis del Banc de preguntes i es poden re-utilitzar en diferents examens.


Tasca

Aquesta activitat proporciona un espai en el qual els estudiants poden enviar els seus treballs per a què els professors els qualifiquin i proporcionin una retroalimentació.

 

Webinars

A continuació trobareu un conjunt de vídeos on trobareu explicada molta informació relacionada amb l'avaluació al Campus Virtual.


Vídeos fets pel CRAI Docència

Vídeos fets per l'IDP-ICE

Estratègies docents en entorns no presencials

Recordeu també que durant el segon semestre del curs acadèmic 2019-20 es va engegar el projecte de Docència mixta des de RIMDA UB, i que podeu consultar el catàleg d’estratègies docents que es poden aplicar a entorns no presencials:

 

Portal d'exàmens

Els Serveis Lingüístis de la UB han engegat una plataforma on trobareu una sèrie d’eines i recursos que us poden ajudar a elaborar un bon examen de tipus test: des de verificadors ortogràfics, que permeten assegurar l’ortografia (i en algun cas la gramàtica i l’estil) dels textos, i traductors automàtics, que generen a l’instant textos en altres llengües que serveixen de punt de partida per als documents finals; fins a consells i recomanacions metodològics, formals i de redacció, per fer un plantejament eficaç de l’examen; passant per recursos de cerca de terminologia, que garanteixen que els termes que fem servir són els més adequats.

https://www.ub.edu/retrucs/portal-examens-tipus-test/

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu