Edurne Jiménez

Sociòloga
Investigadora al GREDI

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Violències de gènere
Diversitat sexual i de gènere
Pedagogies feministes
Avaluació i metodologia de recerca feminista