divendres 6 maig '22

Jornada. Incorporar els ODS a la docència: Comencem pels TFG i TFM