Pràctiques Inclusives en Educació Física

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció:

La jornada de pràctiques inclusives en Educació Física és un punt de trobada on, professionals de l’educació, de l’activitat física, de l’esport, mestres i professors/es d’educació física, altres professionals, persones i entitats que intervenen en la vida diària de persones amb discapacitat, participen en una jornada matinal on compartir i debatre sobre aspectes reals per a realitzar pràctiques inclusives en educació física.

Aquesta jornada tracta de donar resposta a diferents reptes amb què es troben els professionals de l’activitat física actualment, especialment quan volen realitzar practiques inclusives en el desenvolupament de les seves activitats. En aquest sentit, la jornada tindrà com a punt de sortida les diverses inquietuds expressades en el formulari creat pel grup de treball de l’IDP-ICE UB “Activitat Física i Inclusió”, que aquest organisme va fer arribar als docents d’educació física de Catalunya durant el primer semestre de l’any 2023.

Objectius:

 1. Compartir estratègies, recursos, experiències i bones pràctiques, aplicables a les classes d'Educació Física i a la pràctica d'activitat fisicoesportiva en general, des d'una perspectiva inclusiva.
 2. Donar resposta a les inquietuds expressades en el formulari creat pel grup d’estudi de l’IDP-ICE-UB Activitat física i Inclusió.

Continguts:

 • Estratègies i recursos facilitadors de la inclusió aplicables a les classes d’Educació Física i a la pràctica d’activitat fisicoesportiva des d’una perspectiva inclusiva.
 • Coneixement de jocs i reptes cooperatius, i la seva aplicació com a eina per a la inclusió.
 • L’estimulació sensorial i la seva aplicació a les classes d’Educació Física i en altres activitats fisicoesportives.

Metodologia: Ponència, tallers i taula rodona.

Persones destinatàries: Personal docent d'Infantil, Primària i Secundària en l’àmbit de l’Educació Física, així com el cos tècnic d'activitats fisicoesportives i altres professionals, persones i entitats que tinguin interès en la pràctica fisicoesportiva i la inclusió.

Formadors/es: 

Membres del grup de treball de l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió:

 • Carles Yepes. Mestre d’Educació Física al departament de rehabilitació de l’Institut Guttmann de Badalona.
 • Carlos González. Professor d’Educació Física a l’Institut Josep Mestres de Viladecans.
 • Clara Reíllo. Mestra d’Educació Física al Centre d’Educació Especial La Ginesta de Barcelona.
 • Daniel Duran. Mestre de Primària i d’Educació Física a l’Escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat.
 • Èric Nadal. Mestre d’Educació Física a l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès.
 • Jordi Martínez. Mestre d’Educació Física a l’Escola Jesuïtes Clot de Barcelona.
 • Laura Tomàs. Mestra d’Educació Física i Educadora Social de diversos programes socials d’inclusió a través de la pràctica d’activitat física, destinats a infants, joves i adults en situació de vulnerabilitat.  
 • Natalia Zapatero. Mestra d’Educació Física a l’Escola Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat.
 • Tate Bonany. Mestra d’Educació Especial i Mestra d’Educació Física. Experta en estimulació sensorial (especialment de persones amb discapacitat). Directora de l’entitat JocViu, orientada al benestar de les persones i al seu desenvolupament motriu i sensorial amb activitats educatives i de lleure.

 

Format: Presencial. Campus Mundet:

 • Aula del mòdul 1 de Treball Social
 • Gimnàs de l’edifici Calderes

Calendari i horari: 21 d’octubre de 2023, de 8:30 a 14:30

Hores a certificar: 6h

Idioma: Català

Requisits certificació: Assistència al 80% de les hores.

Places: 75

Lloc: Campus Mundet

Estructura de la jornada:

08:30 – 9:00             Acreditacions

09:00 – 9:15             Inauguració

Carles Yepes – Mestre d’Educació Física i membre del grup de treball de l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

09:15 – 09:45           Ponència Inaugural: La inclusió en Educació Física.

                                  Què hi diu el currículum?

Sandra Gallardo: Doctora en Pedagogia de l'Educació per la Universitat de Barcelona i professora del Departament de Didàctiques Aplicades de la mateixa universitat. Inspectora d'educació

09:45 – 10:15           Conclusions del formulari creat pel grup d’estudi

Èric Nadal – Mestre d’Educació Física i membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

Daniel Duran – Mestre d’Educació Física i membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

10:15 – 11:00           Taller 1: Estratègies i recursos facilitadors de la inclusió 

Carlos González – Professor d’Educació Física  i membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

Jordi Martínez – Mestre d’Educació Física membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

11:00 – 11:30           Descans

Trasllat fins als espais dels tallers 2 i 3

11:30 – 12:30           Taller 2: El joc com a eina per a la inclusió / Taller 3

Carles Yepes – Mestre d’Educació Física i membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

Laura Tomàs – Mestra d’educació física i membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

12:30 – 13:30           Taller 3: L’estimulació sensorial / Taller 2

Tate Bonany – Mestra d’Educació Especial, Mestra d’Educació Física i membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

Clara Reíllo – Mestra d’Educació Física i membre del grup de treball de  l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

Natalia Zapatero – Mestra d’Educació Física i membre del grup de treball de l’IDP-ICE UB Activitat física i Inclusió

13:30 – 14:15            Espai per compartir: taula rodona i torn de preguntes

                                    Moderador: Carles Yepes

14:15 – 14:30            Cloenda

Èric Nadal i Daniel Duran

Preu: 20€

Període d’inscripció

Del 28 de setembre al 13 d’octubre de 2023

Enllaç d’inscripció

Formulari de matriculació 

Informació

idp.cursos@ub.edu

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.