Actualització en epigenètica

Estat matrícula
Matrícula tancada

info

Descripció
 

Per què els bessons monozigòtics no són iguals si tenen el mateix material genètic?

L’epigenètica és el conjunt de mecanismes capaços de regular la funció dels nostres gens sense alterar la seqüència de nucleòtids que forma el nostre ADN. Aquests mecanismes són necessaris per al correcte funcionament de les nostres cèl·lules, i la seva alteració deguda a l’envelliment o a l’exposició a agents químics està associada amb el risc de patir diverses malalties. En els darrers anys, els avanços en l’estudi de la genètica i l’epigenètica han revolucionat els camps de la biologia i la medicina i han obert un ventall de possibilitats tant en la generació de noves tècniques com en el desenvolupament de potencials tractaments. En aquest curs repassarem conceptes clau de l’epigenètica i veurem els últims avanços en el camp de la biologia molecular i cel·lular, amb un enfocament particular en la seva desregulació en el càncer i l’envelliment.

Les despeses del desplaçament de la cinquena sessió aniran a càrrec dels assistents. L’institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras es troba a la carretera de Can Ruti, Camí de Les Escoles s/n, 08916 Badalona.

Objectius

 • Revisar els conceptes d’epigenètica i d’heterogeneïtat cel·lular.
 • Actualitzar coneixements sobre els tractaments antitumorals.
 • Conèixer els factors que regulen les modificacions epigenètiques lligades al metabolisme cel·lular.
 • Comprendre el paper de l’epigenètica en els processos d’envelliment cel·lular.
 • Posar en pràctica alguns dels conceptes teòrics introduïts.
 • Conèixer els objectius pedagògics dels tallers divulgatius que es fan a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Continguts

Sessió 1. Introducció a l’epigenètica

La primera sessió del curs es destinarà a la revisió general del que és l’epigenètica i la seva importància. També es descriuran les principals marques epigenètiques i es donarà una visió general dels seus mecanismes d’acció, la seva regulació i les tecnologies per estudiar-les. En la darrera part de la sessió es posaran en pràctica, mitjançant un taller, els conceptes teòrics introduïts durant la sessió.

Sessió 2. Models per estudiar l’heterogeneïtat tumoral: per què el meu càncer no és igual que el teu?

En aquesta sessió parlarem del concepte d’heterogeneïtat cel·lular i de com l’estudiem al laboratori. El problema principal del càncer, i del càncer de mama en particular, és que es tracta d’una malaltia heterogènia. Això significa que dues persones amb el mateix tipus de càncer poden tenir composicions cel·lulars tan diferents que es faci molt difícil seleccionar el mateix tractament per a totes dues. La identificació de nous «biomarcadors» fiables és crític per arribar a subclassificar millor els tumors d’una manera més acurada, per acabar definint quines cèl·lules responen millor als tractaments actuals o quines tenen una major capacitat metastàtica.

Durant la part teòrica s’exposaran les diferents eines que s’utilitzen actualment per entendre aquesta heterogeneïtat tumoral, i durant la part pràctica buscarem plegats els avantatges i els inconvenients de la recerca amb animals d’experimentació, i les alternatives possibles.

Sessió 3. Epigenètica i metabolisme

Les modificacions epigenètiques són un mecanisme clau en la regulació de molts processos biològics. En aquesta sessió parlarem de com l’activitat de la majoria dels factors que regulen aquestes modificacions està íntimament lligada al metabolisme cel·lular. Es presentarà primer un resum de les modificacions epigenètiques i de les vies metabòliques més importants, per abordar després la confluència entre metabolisme i epigenètica des del punt de vista bioquímic i genètic. També es presentaran alguns exemples de processos biològics controlats per aquest eix epigenètic-metabòlic i de com la seva disrupció està associada a certes patologies.

Sessió 4. Epigenètica i senescència cel·lular. Podem endarrerir l’envelliment?

A mesura que els nostres cossos envelleixen, també ho fan les cèl·lules que els formen. En aquesta sessió explicarem com l’acumulació de cèl·lules senescents durant l’envelliment està relacionada amb la pèrdua de funcionament dels nostres teixits i l’aparició de malalties associades a l’edat. En concret, repassarem quin paper té l’epigenètica en el procés d’envelliment i explicarem el concepte dels rellotges epigenètics. Finalment, en la part pràctica utilitzarem eines bioinformàtiques d’accés públic per identificar mutacions en factors epigenètics en contextos fisiopatològics.

Sessió 5. Visita a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Durant la visita a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, a més d’un passeig comentat per les instal·lacions comunes i els laboratoris del centre, es farà una sessió de presentació de diversos tallers divulgatius, amb especial èmfasi en els objectius pedagògics que contenen, perquè els assistents puguin recollir-ne les idees fonamentals i traslladar-les, si ho volen, a la seva tasca docent.

Les despeses del desplaçament de la 5a sessió seran a càrrec dels assistents. L’institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras es troba a la carretera de Can Ruti, Camí de Les Escoles s/n, 08916 Badalona.

Destinataris

Professorat de secundària de Biologia i Geologia. Els socis del Seminari Permanent de Ciències Naturals (SPCN) tindran preferència en la inscripció, però el curs està obert a qualsevol persona que hi estigui interessada.

Responsables de la formació

Dr. Gerard Ferrer, Dra. Verònica Rodilla, Dr. Carlos Sebastián, Dra. Irene Fernández-Duran i Dr. Martí Badal

Calendari i horari

Cinc sessions, els dies següents:

 • Sessió 1: dia 14 d’octubre de 2022, de 16:30 a 19:30 
 • Sessió 2: dia 21 d’octubre de 2022, de 16:30 a 19:30 
 • Sessió 3: dia 4 de novembre de 2022, de 16:30 a 19:30 
 • Sessió 4: dia 11 de novembre de 2022, de 16:30 a 19:30 
 • Sessió 5: dia 18 de novembre de 2022, de 16:30 a 19:30 

Hores a certificar

15 hores

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials

Nombre de places

85 places

Lloc

Aula Magna. Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (c. Martí i Franques, s/n, Barcelona)

Preu

35 €

Gratuït per als socis del Seminari Permanent de Ciències Naturals (SPCN)

Idioma

Català i castellà

Modalitat

Presencial

Període d’inscripció

Del 23 de setembre a l’11 d’octubre de 2022, ambdós inclosos

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.