Taller en línia. Programem la Recerca de Batxillerat

Estat matrícula
Matrícula tancada

Programem la Recerca de batxillerat

Descripció:

A partir de la reflexió sobre els objectius formatius del batxillerat i la situació del Treball de recerca a cada centre, compartirem recursos pràctics per a la programació didàctica, avaluació formativa i qualificació final d’aquest projecte globalitzador de l’educació secundària, tot posant en relleu la incidència del treball en la competència ciutadana i l’educació en valors.

Objectius:

  • Promoure una programació didàctica del Treball de recerca, orientada a la consolidació de competències clau a nivell de batxillerat.
  • Fer visibles els sabers de ciutadania que faciliten la recerca, així com la incidència del treball de batxillerat en l’educació en valors.
  • Fomentar la connexió dels treballs amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible des d’una perspectiva crítica.
  • Generar materials de suport a la recerca per a la implementació de canvis viables en la programació pròpia del centre.

Continguts:

  • El treball de recerca de batxillerat: objectius formatius i planificació didàctica.
  • Les etapes de recerca: seqüència, programació i materials de centre.
  • Criteris i eines d’avaluació formativa i qualificació final.
  • Educació en ciutadania global des de la recerca de batxillerat.

Metodologia:

Les sessions combinen l’exposició dialogada de continguts, l’intercanvi d’experiències i la posada en comú d’un treball complementari, que consisteix en l’edició d’un moodle o classroom d’orientació per a l’alumnat, acompanyat d’una presentació breu de les novetats del material adreçada al professorat del centre (5 diapositives, aproximadament).

Persones destinatàries:

Professorat responsable de la programació del treball de recerca de batxillerat

Formadora:

Nuria González (Fundació Solidaritat UB).

Format:

En línia

Modalitat:

Taller

Campus virtual:

Calendari i horari:

Dilluns i dijous 19, 23, 26 i 30 d’octubre de 2023, de 19 a 21 h

Dilluns 6 de novembre de 2023, de 19 a 21 h

Hores:

30 hores (10 hores síncrones i 20 h de treball complementari)

Idioma:

Català

Requisits de certificació:

Assistència a un mínim del 80% de les hores sincròniques i lliurament satisfactori del treball complementari.

Places:

30

Lloc:

Campus virtual UB

Preu:

Gratuït

Període d’inscripció:

Fins al 10 d’octubre de 2023

 

Inscripció per internet:

Formulari de matrícula

Més informació:

recercapau@ub.edu   |  idp.cursos@ub.edu

Organitzen:

http://portalpaula.org/wp-content/uploads/2016/07/fundacio-solidaritat-universitat-barcelona.png

http://portalpaula.org/wp-content/uploads/2018/11/IDP-ICE-positiu-hor.jpg

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona

       

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.