Jornada d’Educació per a una Ciutadania Global: per una Pedagogia de les cures a l’aula i al centre

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

Durant la jornada es destacarà la importància de l’educació per a una ciutadania global i es presentaran les estratègies pedagògiques centrades en el foment dels valors de cura cap a un mateix, els altres i l’entorn. Es mostraran exemples de materials didàctics que poden ser utilitzats a l’aula per promoure l’empatia, la solidaritat, la justícia social i la sostenibilitat i es proporcionarà informació addicional sobre la implementació de la pedagogia de les cures i l’ús dels materials didàctics presentats.

Objectius

  • Presentar la pedagogia de les cures i els materials didàctics de descàrrega lliure desenvolupats per la Xarxa d’Educadores i Educadors per a una Ciutadania Global, així com les estratègies pedagògiques centrades en el foment dels valors de cura cap a un mateix, l’altri i l’entorn.
  • Proporcionar als docents eines i recursos per promoure una educació inclusiva, intercultural i compromesa amb la construcció d’un món més just i sostenible.

Continguts:

  • Introducció a l'educació transformadora per a una ciutadania global (ETCG): definició i la seva importància en l'educació, objectius i valors, reptes i oportunitats de l'educació per a una ciutadania global en l'actualitat.
  • Pedagogia de les cures: concepte i la seva relació amb l'educació per a una ciutadania global, principis i valors de la pedagogia de les cures: cura d’un mateix, cura de l’altri i cura de l'entorn, estratègies pedagògiques per a fomentar la cura a l'aula i al centre educatiu.
  • Materials didàctics de descàrrega lliure: presentació dels materials didàctics desenvolupats per la xarxa d'educadores i educadors per a una ciutadania global, exemples concrets de materials i recursos disponibles per a treballar la pedagogia de les cures, com utilitzar i adaptar aquests materials a l'aula i al centre educatiu.
  • Reflexió sobre els reptes i beneficis de l'enfocament de les cures a l'aula.
  • Recursos i plataformes en línia per a la col·laboració i l'intercanvi de materials i experiències entre educadors.
  • Exemples de projectes i iniciatives col·laboratives relacionats amb l'educació per a una ciutadania global i la pedagogia de les cures.

Metodologia

Els docents tindran l’oportunitat de participar activament en dinàmiques de grup, discussions i tallers pràctics. Es fomentarà el diàleg i la compartició d’experiències i millors pràctiques en l’educació per a una ciutadania global.

Persones destinatàries

Professorat d’educació infantil, primària i secundària i professionals vinculats al món de l’educació.

Persones formadores:

Clara Isabel de Madrid Robleño (professora de secundària de Geografia i Història i Anglès), Carmen Sanjuán (professora d’escola d’Arts), Israel García Bayón (professor de secundària de Filosofia), María Esther Gutiérrez Expósito (professora de secundària de Geografia i Història), Joaquín José Martínez Sánchez (professor de secundària de Llengua i Literatura Castellana).

Calendari i horari: 28 d’octubre de 2023, de 9:00 a 14:00

Hores a certificar: 5

Requisits certificació

Assistència al 100% de l’activitat formativa

Nombre de places: 50

Lloc: IDP-ICE. Aula a determinar

Preu: gratuït. Coorganitzat amb el Departament d’Educació

Idioma: castellà

Format: presencial

Període d’inscripció: Fins el 16 d’octubre de 2023

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

 

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

 

En finalitzar la formació les persones participants que acompleixin els requisits rebran un certificat de participació de la Universitat de Barcelona.

En el cas del professorat de Catalunya el certificat d’aquest curs s’incorpora directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es pot utilitzar com a acreditació per participar en els diferents processos selectius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.