Avaluació per competències a l'educació primària i secundària

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Formació a distància

:: Llistat de cursos ::
Curs tancat


Professorat: Laia Arnau Belmonte

Pedagoga i graduada superior en Formació en les Organitzacions per la Universitat de Barcelona. Coautora junt a Antoni Zabala dels llibres 11 idees clave: cómo aprender y enseñar competencias i Métodos para la enseñanza de las competencias. Especialitzada en didàctica i avaluació de les competències, es dedica principalment a la formació del professorat i al disseny i desenvolupament de projectes educatius.

Presentació del curs

El present curs pretén dotar al professorat de les estratègies i els instruments necessaris per avaluar les competències de l’alumnat, d’acord amb la normativa vigent del Departament d’Educació.

L’avaluació s’entén com un instrument de millora del procés educatiu i, a l’hora, com un procés que ajuda l’alumnat a autoregular els propis aprenentatges.

Objectius del curs

  1. Definir les característiques de les competències i les implicacions per als processos d’avaluació.
  2. Definir indicadors d’avaluació que ajudin a guiar l’avaluació de les competències bàsiques.
  3. Aplicar estratègies d’avaluació a partir de situacions-problema i activitats competencials.
  4. Utilitzar els instruments adequats per avaluar els processos i els resultats de l’aprenentatge de les competències bàsiques.
  5. Dissenyar processos d’avaluació que potenciïn un aprenentatge significatiu i la capacitat d’autoregulació de l’alumnat.

Temari del curs

  1. Introducció a la normativa actual sobre avaluació de competències: requisits i característiques.
  2. El procés d’avaluació i els indicadors d’assoliment.
  3. Les situacions-problema i la transferència de les competències.
  4. Els instruments i les tècniques d’avaluació.
  5. Disseny d’instruments per avaluar competències.

Destinataris

Professorat d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.

Model d’avaluació i activitats

- Participació als fòrums de debat (30%).

- Anàlisi de cas sobre una activitat d’avaluació competencial (30%).

- Disseny d’un procés d’avaluació sota un enfocament competencial (40%).