Fons NextGeneration: canvis de prespectiva

Modalitat

En línia

Síncrona amb videoconferència (ZOOM) 

Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Difondre els canvis produïts per Next Generation, que s’han de tenir en compte en la seva gestió i que han de perdurar en el futur 

Continguts

 
  • Introducció a la gestió Next Generation UB
  • Casuística NG en la contractació pública
  • Medi ambient, DNSH i NG
  • Mesures anti-Frau UB (política, banderes vermelles, DACI....)
  • Comunicació i promoció NG
  • Autoavaluacions NG
  • Conclusions
Metodologia

 

Nombre d'hores 6
Nombre de places  
Àmbit formatiu

Perfeccionament.

Àrea temàtica

Gestió econòmica

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP

Calendari: del 27 al 31 de març de 2023  

Horari: de 12:00h a 13:30h

Lloc: Plataforma Zoom

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Corporativa