Elaboració de casos per a la Simulació

Grup de treball

Elaboració de casos per a la Simulació

Coordinadors/es
Marina Elias
Correu electrònic de contacte
marinaelias@ub.edu
Descripció del treball

Al Máster de Formació del Professorat de Secundària es treballará a partir de casos que es desenvoluparan a través de l'estratègia de simulació

Línies de treball

Objectiu general:

Elaborar casos que conjuguin els continguts i les competències de diferents assignatures del màster de formació del professorat, per a que puguin ser escenificats en una estratègia de simulació.

Objectius específics:

- Coordinar les diferents assignatures del mòdul genèric de màster per tal de seleccionar, prioritzar i fusionar les seves diverses competències i continguts.

- Cercar competències comunes entre les diferents assignatures implicades que siguin rellevants i que ofereixin possibilitats per a crear una situació de simulació.

- Elaborar diferents casos que representin situacions professionals docents que no sempre es troben en el període de pràctiques i en els que els estudiants del màster hi puguin tenir una primera aproximació pràctica abans del seu exercici professional.

- Crear l’ambient: configuració de l’escenari, el paper dels actors que intervindran en l’escenificació així com el cas que s’oferirà als estudiants i al professorat per al desenvolupament de les competències seleccionades.

- Fer un seguiment dels casos elaborats i escenificats per a modificar-los si s’escau, per a representacions posteriors i/o per a crear nous casos.

Integrants del grup

Marina Elias, Santi Eizaguirre, Núria Serrat, Felix Augusto Pardo, Juan José Moreno, Ana Remesal, Gemma Pérez Clemente, Maria Padros, Angels Pavon, Pilar Janer, Susanna Aránega

Nivell educatiu
Universitat