Utilització de la plataforma Moodle per a l’avaluació de competències a Formació Professional

Autor
Cuesta Andrea, J. ; Via Giménez, A.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Docència i metodologia

Els autors expliquen en aquest article l'ús de la plataforma virtual Moodle, en el nivell educatiu de Formació Professional, com a instrument per a l'avaluació orientada a competències. Moodle s’utilitza generalment només com a suport a la docència.

Els autors aporten una metodologia per avaluar competències, concretament els Resultats d’Aprenentatge (RA) curriculars, usant les possibilitats que ofereix Moodle, de forma que el professorat pugui implementar la seva programació curricular del mòdul, que inclou els RA, els criteris d’avaluació (CA) i els seus indicadors en cada tasca, directament en Moodle, i possibilitant que es generi automàticament un butlletí de qualificacions on es mostra la qualificació de cada RA.

Els autors inclouen les seves experiències en les diferents assignatures i titulacions en les quals han impartit classe. De l'estudi i anàlisi es conclou que Moodle ofereix eines que han provat ser útils per a l’avaluació de les competències dels alumnes.