XII Jornades d’Educació Emocional. Educació emocional i neurociència

Autor
Barredo Gutiérrez, B. ; Bisquerra Alzina, R. ; García Aguilar, N. ; Giner, A. ; Pérez Escoda, N. ; Tey, A.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis

La neurociència és un dels fonaments més sòlids de l’educació emocional. Els avenços actuals han permés comprobar que la neuroplasticitat neuronal explica que la nostra estructura del cervell va canviant contínuament.

L’experiència emocional és un aspecte important dels canvis neuronals en el cervell. Les competències emocionals, així com les emocions en general, tenen un correlat neuronal que convé conèixer, i que es manifesta en la resposta múltiple de caràcter psiconeurofisiològic (taquicàrdia, sudoració, hipertensió, secrecions hormonals, canvis en els neurotransmissors, etc.), etc. En aquest sentit, la mielinització és una manifestació de com la pràctica afecta a la composició de les neurones. Els canvis que es produeixen contínuament en el cervell com a conseqüència del que estem fent ocasionen l’activació de determinats circuits neuronals i promouen l’atròfia d’altres. Això té uns efectes molt importants en el benestar emocional, ja que depèn del que fem, sentim i pensem.

Les XII Jornades d’Educació Emocional recullen experiències i recerques que contribuexen a un millor coneixement d’aquesta relació estreta que s’estableix entre emocions i procesos neuronals en l’àmbit educatiu.