Calendari matrícula

Curs 2020-2021

A continuació podeu consultar el calendari de matrícula

L’ordre de matrícula s’estableix en funció de la nota d'admissió a l'ensenyament. En cas d'empat s'utilitzarà el cognom: es començarà per la lletra que hagi sortit en el sorteig que fa cada any la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al curs 2020-2021 es començarà per la lletra E.

La matrícula es realitzarà online el dia i hora assignat (Consulteu el vostre ensenyament)

Grau d’Educació Social
Grau de Mestre d’Educació  Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Grau de Pedagogia
Grau de Treball Social
Itinerari Simultani: Grau d’Ed. Infantil i Grau d’Ed. Primària

Recorda que, si no et matricules durant el termini establert, perdràs la plaça assignada.

Primera preferència:

del 7 al 9 de setembre de 2020 – consulteu el vostre ensenyament el dia i hora assignat

Incidències i renúncies:

10 de setembre de 2020

Resta de preferències:

21 de setembre de 2020

Reclamacions:

 

Automatrícula: del 14 al 22 de setembre de 2020
Podeu consultar a partir del 20 de juliol de 2020 el dia i hora de matricula que teniu assignats a través del vostre espai de MonUB a l'apartat de Automatrícula

Publicació llistat provisional de matricula el dia 3 de juliol de 2020

Grau d’Educació Social
Grau de Mestre d’Educació  Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Grau de Pedagogia
Grau de Treball Social
Itinerari Simultani: Grau d’Ed. Infantil i Grau d’Ed. Primària

En cas de no aparèixer al llistat provisional i tenir intenció de formalitzar matrícula el curs 2020-2021 s'ha d'enviar el formulari de sol·licitud d'incorporació al llistat de matrícula abans del 8 de juliol de 2020

L’alumnat que ha obtingut plaça per la via de trasllat d’expedient realitzarà la matrícula al mes de setembre amb cita prèvia, la secretaria enviarà un correu electrònic amb el dia i hora assignat.

Documentació:

- Comprovant de pagament de la taxa trasllat de la universitat d'orígen

- Documentació acreditativa d'exempcions i/o bonificacions en el preu de la matrícula, si s'escau

Informació d'interès del vostre grau

Grau d’Educació Social
Grau de Mestre d’Educació  Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Grau de Pedagogia
Grau de Treball Social
Itinerari Simultani: Grau d’Ed. Infantil i Grau d’Ed. Primària