Calendari matrícula

Curs 2019-2020

A continuació podeu consultar el calendari de matrícula

L’ordre de matrícula s’estableix en funció de la nota d'admissió a l'ensenyament. En cas d'empat s'utilitzarà el cognom: es començarà per la lletra que hagi sortit en el sorteig que fa cada any la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al curs 2019-2020 es començarà per la lletra Y.

La matrícula es realitzarà presencialment a l’Aula d'usuaris - Planta 0 de l'Aulari Migdia (Midgia II)
el dia i hora assignat (Consulteu el vostre ensenyament)

Grau d’Educació Social
Grau de Mestre d’Educació  Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Grau de Pedagogia
Grau de Treball Social
Itinerari Simultani: Grau d’Ed. Infantil i Grau d’Ed. Primària

Recorda que, si no et matricules durant el termini establert, perdràs la plaça assignada.

En cas de no poder venir l’alumne personalment, la matrícula la pot realitzar qualsevol persona degudament autoritzada juntament amb fotocòpia del DNI de l’alumne

Primera preferència:

del 15 al 17 de juliol de 2019 – consulteu el vostre ensenyament el dia i hora assignat

Incidències i renúncies:

18 de juliol de 2019

Resta de preferències:

25 de juliol de 2019

Reclamacions:

5 i 6 de setembre de 2019

Automatrícula: del 4 al 12 de setembre de 2019
Podeu consultar a partir del 19 de juliol de 2019 el dia i hora de matricula que teniu assignats a través del vostre espai de MonUB a l'apartat de Automatrícula

Publicació llistat provisional de matricula el dia 14 de juny de 2019

Grau d’Educació Social
Grau de Mestre d’Educació  Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Grau de Pedagogia
Grau de Treball Social
Itinerari Simultani: Grau d’Ed. Infantil i Grau d’Ed. Primària

En cas de no aparèixer al llistat provisional i tenir intenció de formalitzar matrícula el curs 2019-2020 s'ha d'enviar el formulari de sol·licitud d'incorporació al llistat de matrícula abans del 14 de juliol de 2019

L’alumnat que ha obtingut plaça per la via de trasllat d’expedient realitzarà la matrícula al mes de setembre amb cita prèvia, la secretaria enviarà un correu electrònic amb el dia i hora assignat.

Documentació:

- Comprovant de pagament de la taxa trasllat de la universitat d'orígen

- Documentació acreditativa d'exempcions i/o bonificacions en el preu de la matrícula, si s'escau

Informació d'interès del vostre grau

Grau d’Educació Social
Grau de Mestre d’Educació  Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Grau de Pedagogia
Grau de Treball Social
Itinerari Simultani: Grau d’Ed. Infantil i Grau d’Ed. Primària