Canvi de grup

El canvi de grup d'una assignatura s'ha de realitzar a través del sistema d'automatrícula dins dels períodes aprovats pel Centre i aquest canvi no comporta modificació econòmica de la matrícula.

Només es pot realitzar en el supòsit que el grup al qual es vol anar no estigui complet. L'aplicació permet consultar les assignatures amb grups amb places vacants tantes vegades com es vulgui, sempre que es confirmi el tràmit. Només es poden fer 6 confirmacions.

Es pot canviar de grup en el supòsit que el grup al qual es vol anar no estigui complet. S'estableix un termini per sol·licitar aquests canvis de grup a través del Sistema d'automatrícula per internet.

  • Assignatures de primer i segon semestre: del 13 al 21 de setembre de 2021.

  • Assignatures de segon semestre: del 3 al 24 de febrer de 2022.

 

En cas que el grup escollit estigui complet, en els mateixos terminis i sempre per motius justificats, el cap d’estudis valorarà la petició. En tot cas, es tindran en compte els següents criteris:

  1. Tenir contracte de treball 

  2. Altres situacions excepcionals 

L’estudiant podrà sol·licitar aquests canvis a través del següent formulari. 

 

Aquest document signat,  juntament amb la documentació justificativa (contracte de treball, certificat de l’empresa on consti detallat l’horari de treball -si és el cas que aquest no està detallat dins del contracte de treball-, informe mèdic...), s’haurà de presentar de manera presencial a la Secretaria d’Estudiants i Docència, prèvia sol·licitud de cita prèvia. Aquesta documentació també es podrà enviar per correu electrònic a l'adreça:

secretariafilosofia@ub.edu.

L’autorització quedarà supeditada a la capacitat del grup de l'assignatura i es prioritzarà tenint en compte els criteris anteriors. 

 

La Secretaria d’Estudiants i Docència enviarà un correu electrònic a l’estudiant informant sobre el canvi.

 

Comparteix-ho: