Matrícula de més de 60 crèdits i menys de 78

La Normativa de permanència de la UB (resum) contempla un màxim de 60 crèdits a matricular per curs acadèmic. Excepcionalment el cap d’estudis pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

  • Solament podran optar els alumnes que matriculin el curs a partir de la segona matrícula en el grau.

 

Procediment:
Omplir la sol·licitud en línia amb un mínim de 4 dies lectius previs a l'automatrícula Les sol·licituds s'han de demanar una única vegada per curs acadèmic. Si ja l'heu sol·licitat per al curs vigent, no s'ha de tornar a demanar.

 

Terminis:

Des del 20 de juliol al 22 d'octubre de 2021.

Per a l’ampliació de matrícula: del 15 de gener al 24 de febrer de 2022.

Comparteix-ho: