Alumnes que continuen estudis de grau

La matrícula s’iniciarà a partir del pròxim dia 2 de setembre, mitjançant el procés d’automatrícula.

Per acord de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Filosofia l'ordre de matriculació depèn dels següents criteris:

 1. nombre de crèdits superats després del tancament d’actes del primer semestre (de major a menor nombre).
 2. nota mitjana dels crèdits superats (de major a menor).
 3. sorteig en cas d’empat.

Heu de consultar el dia i l’hora a partir del qual podreu fer l'automatrícula. La matrícula no es pot fer abans de la data i hora fixades.

Atesa la capacitat limitada dels grups i de les assignatures, et recomanem que et matriculis el dia i l’hora que tens assignats i no més tard. En tot cas, la data límit per auto matricular-se és el dia 22 d’octubre de 2021.

 

Alumnes del Grau de Filosofia UB matriculats el curs 2020-2021 i no matriculats el curs 2020-2021 que han comunicat que volen continuar estudis:

 

Alumnes admesos al Grau de Filosofia UB per adaptació de pla antic, trasllat i convalidacions;

 • DATA: 12 de juliol de 2021
 • LLOC: Matricula presencial a la Secretaria de la Facultat

Tota la informació necessària per matricular-te la trobaràs a la pàgina web dels estudiants de la UB on es detalla la normativa acadèmica general i econòmica i dels serveis universitaris. Tot i això, et fem algunes indicacions:

 • Pots recollir la carpeta de matrícula al Punt d'informació (vestíbul principal de la planta baixa). Dins de la carpeta, hi trobaràs el document Infomatrícula; és molt important que te’l llegeixis i, si tens dubtes, els consultis a la Secretaria de la Facultat.
 • T'has de matricular d'entre 18 i 60 crèdits. Si et matricules entre 18 i 45 crèdits se't considera estudiant a temps parcial, i si et matricules entre 46 i 60 crèdits, tens la consideració d'estudiant a temps complet. Si et vols matricular de més de 60 crèdits, consulta l'apartat corresponent.
 • Si et vols matricular de crèdits obligatoris d’un curs superior, també t'has de matricular de tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors. Per a més informació, consulta la Normativa de Permanència vigent.
 • Planifica els horaris i les assignatures què vols matricular. La relació d’assignatures amb els codis, els horaris i els plans docents, etc. es troben al web de la Facultat. També, podeu consultar tota la informació de les assignatures al GRAD.
 • Pots matricular-te des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet, entrant per Intranet MónUB des de la pàgina web de la Universitat. El procés d’automatriculació és senzill, però cal que estiguis atent al monitor de l'ordinador, que t'assenyalarà tots els passos a seguir.
 • En relació a la capacitat dels grups heu de tenir en compte que el fet de seleccionar un grup mentre esteu realitzant l'automatrícula no implica la reserva d'aquest. El grup no se us adjudicarà fins que confirmeu la matrícula.
 • Repassa les dades abans de confirmar i, sobretot: recorda imprimir el resguard de matrícula i fer arribar a la Secretaria de la Facultat la documentació acreditativa segons tens dret a descompte de matrícula, si escau.
 • Guia de Filosofia.

Matrícula condicional com a becari

L’establiment de la matrícula condicional com a becari o becària, és només una condició de matrícula que es manté fins a la resolució de la Beca General.

Si el curs passat no vas obtenir beca i vols fer la matrícula com a becari o becària condicional, has de sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic (MATRIC) i la Beca Equitat de l’AGAUR a través d’un sol formulari 10 dies abans de la matrícula i fer la sol·licitud de la beca general, quan s'obri el període per sol·licitar-la. Els estudiants becaris del curs anterior no cal que demanin l’acreditació econòmica, però sí han de fer la sol·licitud de la beca general, quan s'obri el període per sol·licitar-la.

Si en el moment de la matrícula encara no s'ha publicat la convocatòria de beca general, podràs fer la matrícula condicional si vas ser becari el curs anterior o si tens l’acreditació positiva de l’AGAUR. Recorda que en aquest cas hauràs de sol·licitar la beca general quan s'obri la convocatòria.

Recomanacions importants:

 

Què és la beca general del Ministeri d’Educació?

És un ajut que concedeix el Ministeri d'Educació i Formació Professional als estudiants de Grau, Primer i Segon Cicle i Màster Oficials, que compleixen amb els requisits de la convocatòria que es fa pública cada curs acadèmic, i que cobreix des de l'import del preu dels crèdits matriculats per primer cop, fins a  altres ajuts com el component de l'ajut de la quantia fixa o variable, ajut del component de residència o l'ajut de renda. 

Què és l’acreditació econòmica (MATRC) i la beca Equitat de l'AGAUR?

Es tracte d'un procediment únic per a l’obtenció de l’acreditació de caràcter econòmic a efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional i l’obtenció del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits dels estudis universitaris matriculats per primera vegada. Com a novetat, enguany cal identificar-se amb algun dels mecanismes d'identificació digital vàlids (idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, idCAT Certificat, FNMT, T-CAT, Camerfirma, etc.), recomanem l'IdCAT Mòbil.

Per a més informació podeu contactar amb la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona.

Modalitats

 • Matrícula ordinària:  És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.
  Aquesta modalitat no impedeix la sol·licitud de la beca MEC. Si la beca posteriorment és concedida, l'import de la matrícula (excepte taxes i serveis) us serà retornat d'ofici.
 • Matrícula condicional: L'establiment de la matrícula condicional com a becari/ària, tal com indica el nom, és només una condició de matrícula i l’aconsegueix l’alumnat que va obtenir la Beca General  del MECD el curs anterior, (sense haver de sol·licitar cap acreditació aquest juliol) o els que obtinguin la resolució positiva de l’acreditació econòmica de l’AGAUR. Llegeix atentament les instruccions per matricular-vos com a becari/ària.
 • Matrícula exempta o bonificada: És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats. Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica.  

 

Consulteu la Normativa Econòmica

 

Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, els preus públics de la matrícula i altres serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya mitjançant la publicació d'un decret.

L’ensenyament de Grau de Filosofia té un coeficient d’estructura docent A.

Resum preus:

 • Preu crèdits matriculats: 17,69 € / crèdit
 • Recàrrec estudiant amb titulació universitària: coeficient 1,4
 • Recàrrec per assignatura repetida:
 • 2ª matrícula: 21,85 € /crèdit (coeficient 1,2)
 • 3ª matrícula: 47,34 € /crèdit  (coeficient 2,6)
 • 4ª matrícula i següents: 65,55 € / crèdit (coeficient 3,6)
 • Gestió de matrícula: 69,80 € (matrícula anual)
 • Assegurança escolar: obligatòria: 1,12 €
 • Serveis específics i suport a l’aprenentatge: 70 €
 • Serveis optatius: Servei d’esports, Fundació solidaritat, EIM, etc.
 • Modificació matrícula febrer: 27,27 € 

 

Podeu realitzar una simulació del preu de la matrícula.

Informació sobre el preu de la matrícula

Tot l'alumnat té assignat per defecte l'itinerari comú, que inclou només les assignatures de formació bàsica i les obligatòries.

Per tant, quan l’alumne es matricula de les assignatures de 4t curs, en el moment de fer l'automatrícula, ha de marcar l'opció «canvi d'itinerari curricular».

A la pregunta: «Vols triar la menció?» S'ha de seleccionar «Sí», sempre. Després, en el desplegable cal seleccionar l'itinerari que es vol cursar.

 • Menció Història en Filosofia
 • Menció Ètica i  Filosofia Política
 • Menció Filosofia Teorètica
 • Menció Lògica, Filosofia del Llenguatge i Filosofia de la Ciència
 • Menció Estètica i Història de la Filosofia Contemporània
 • Menció minor Economia, Política i Dret
 • Menció minor Ciència, Societat i Política
 • Menció minor Filologia Clàssica
 • Menció minor Món Contemporani
 • Menció minor Llenguatge, Informació i Cognició
 • Menció minor Ciències Naturals i Ambientals

 

Consulteu totes les assignatures que formen part de les mencions o les mencions minors.

 

Comparteix-ho: