Matrícula del TFG

L’alumne de grau ha de cursar i superar, en el darrer any dels seus estudis, l’assignatura del TFG, de 6 crèdits ECTS, que té caràcter obligatori.

L’assignatura TFG s’entén com una matèria orientada a l’avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol de grau. Aquest treball permet a l’estudiant aplicar de manera integradora els continguts formatius i les competències associades que ha anat adquirint al llarg de la titulació. Aquesta assignatura es duu a terme sota la supervisió d’un tutor o tutora que orienta l’estudiant sobre qüestions temàtiques, formals i metodològiques.

El TFG es pot matricular per automatrícula el mes de setembre o en el període d’ampliació de matrícula del mes de febrer, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Condicions per matricular el treball final de grau:

 • Cursar l’assignatura de TFG en la fase final del pla d’estudis.
 • Matricular simultàniament amb el TFG tots els crèdits que quedin per completar els 240 crèdits de la titulació.

El TFG és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa preferentment en el segon semestre del quart curs de l’ensenyament. No obstant això, hi haurà també la possibilitat de fer l’assignatura en el primer semestre (s’oferirà aquesta possibilitat prioritàriament als estudiants que tinguin la possibilitat d’acabar el grau en el primer semestre, o els que facin una estada Erasmus en el segon semestre).

 • Procediment per fer la matrícula
 1. Matriculeu l’assignatura Treball final de Grau amb la resta d’assignatures del curs que us quedin per obtenir el títol.
 2. Hi haurà dos grups de l’assignatura en el primer semestre, i 5 grups en el segon semestre. Al realitzar la matrícula, però, veureu un únic grup disponible.Es tracta d'un grup matriu on es matriculen inicialment tots els estudiants, tant els que volen cursar l'assignatura en el primer semestre com els que volen fer-la en el segon.

 

 1. Grups de primer semestre: En el mes de setembre s'oferirà la possibilitat d'indicar (abans del dia 15 de setembre) si es vol sol.licitar, excepcionalment, fer l'assignatura en el primer semestre i les preferències de grup. El dilluns dia 13 de setembre (15h) es farà una reunió informativa (en línia) adreçada als estudiants que estiguin considerant fer l'assignatura TFG en el primer semestre per informar-los sobre les característiques de l'assignatura i per orientar-los a l'hora de decidir les seves preferències de grup. Vegeu l'apartat Assignació de grup: primer semestre.
 2. Grups de segon semestre: En el cas (el més habitual) dels estudiants que facin l'assignatura en el segon semestre, se'ls demanarà (en el mes de gener de 2022) que indiquin quines preferències de grup (i per tant d'horari i professor/a) tenen. La coordinació de TFG informarà, per mitjà d’un correu electrònic (que s’enviarà en la darrera setmana de gener), sobre la forma en què s’hauran de comunicar aquestes preferències de grup i també sobre el termini per fer-ho (que serà a començaments de febrer). Abans, el dilluns 31 de gener de 2022 es farà una reunió informativa en línia (en dos horaris: de matí 12 h, i de tarda, 17 h) on es comentaran les característiques de l'assignatura i s'oferirà orientació per ajudar a acabar de decidir quines preferències de grup  indiqueu. Vegeu l'apartat Assignació de grup: segon semestre.

Grups de primer semestre, curs 2021-22

Grup

Professorat

Dies

Horari

A1

Sergi Oms Sardans

Dijous

12 a 14 h

B1

Montserrat Crespín

Dijous

15 a 17 h

 

Imprès de sol.licitud de grup de primer semestre (document en pdf/document en word)

Observacions:

 • Hi haurà un màxim de 15 alumnes en cadascun dels grups d'aquesta assignatura. Si bé qualsevol estudiant pot sol·licitar matricular-se en el grup de primer semestre, si hi ha més sol·licituds que places disponibles es donarà prioritat als estudiants que estiguin en alguna d’aquestes tres circumstàncies:
 1. Poden acabar els estudis de grau en el primer semestre. (Aquesta situació tindrà preferència davant de les situacions 2 i 3.)
 2. Fan una estada Erasmus en el segon semestre.
 3. Tenen una circumstància important (mèdica o d'altre tipus) que els impediria poder seguir l'assignatura en el segon semestre.

  El coordinador de l’assignatura podrà demanar que es presenti documentació que acrediti que s’està en qualsevol de les tres situacions.
 • Cal enviar aquesta sol·licitud per correu electrònic al coordinador de l’assignatura, Dr. Josep Macià (josep.macià@ub.edu).Termini: dimecres 15 de setembre 2022, 20h. El missatge ha de tenir per Assumpte: "TFG-Assignació de grup primer semestre". Rebreu un missatge confirmant que hem rebut la vostra sol.licitud.
 • Es farà una reunió informativa sobre l'assignatura que us pot ajudar a acabar de decidir quines preferències de grup voleu indicar. La reunió es farà el dilluns 13 de setembre a les 15h, i comptarà amb la participació dels professors de l'assignatura. 

Enllaç de la reunió

 • La llista d'estudiants que (pendent que presentin, si escau, els justificants corresponents) quedaran assignats a un dels dos grups de primer semestre es farà pública el dilluns 20 de setembre de 2021.
 • La primera sessió del curs dels grups de TFG de primer semestre serà el dijous 23 de setembre.

Grups segon semestre, curs 2021-22

Grup

Professorat

Dies

Horari

A1

Josep Macià

Divendres

12 a 14 h

A2

Margarita Mauri

Divendres

12 a 14 h

A3

Nemrod Carrasco

Dimecres

12 a 14 h

B1

José A. Díez Calzada

Dijous

17 a 19 h

B2

Encarnación Díaz

Dijous

17 a 19 h

 

Observacions:

 • Preferències de grup: Podreu indicar les vostres preferències de grup responent en línia un formulari del qual es proporcionarà l'enllaç el dilluns dia 14 de febrer (que és la data en que es podrà confirmar el grup de professores i professors que impartiran l’assignatura aquest semestre). Enllaç amb el formulari  https://forms.office.com/r/VUaxxuaiKa
 • El termini per emplenar el formulari serà el dimarts dia 15 de febrer, a les 20:30h. El mateix dimarts dia 15 a la nit s'informarà de la configuració dels grups de l'assignatura (per correu electrònic). 
 • Les classes d'aquesta assignatura començaran els dia 16/feb (grup A3), 17/feb (grups B1, B2), i 18/feb (grups A1, A2).
 • Es farà la distribució de grups intentant que el màxim nombre d'estudiants puguin ser assignats a la seva primera o segona opció (tot i que cal tenir en compte que això no sempre és possible).

Comparteix-ho: