Matrícula del TFG

L’alumne de grau ha de cursar i superar, en el darrer any dels seus estudis, l’assignatura del TFG, de 6 crèdits ECTS, que té caràcter obligatori.

L’assignatura TFG s’entén com una matèria orientada a l’avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol de grau. Aquest treball permet a l’estudiant aplicar de manera integradora els continguts formatius i les competències associades que ha anat adquirint al llarg de la titulació. Aquesta assignatura es duu a terme sota la supervisió d’un tutor o tutora que orienta l’estudiant sobre qüestions temàtiques, formals i metodològiques.

El TFG es pot matricular per automatrícula al mes de setembre o en el període d’ampliació de matrícula del mes de febrer, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Condicions per matricular el treball final de grau:

 • Cursar l’assignatura de TFG en la fase final del pla d’estudis.
 • Matricular simultàniament amb el TFG tots els crèdits que quedin per completar els 240 crèdits de la titulació.

El TFG és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa preferentment en el segon semestre del quart curs de l’ensenyament. No obstant això, hi haurà també la possibilitat de fer l’assignatura en el primer semestre (s’oferirà aquesta possibilitat prioritàriament als estudiants que tinguin la possibilitat d’acabar el grau en el primer semestre, o els que facin una estada Erasmus en el segon semestre).

 • Procediment per fer la matrícula
 1. Matriculeu l’assignatura Treball final de Grau amb la resta d’assignatures del curs que us quedin per obtenir el títol.
 2. Hi haurà dos grups de l’assignatura en el primer semestre, i 6 grups en el segon semestre. Al realitzar la matrícula, però, veureu un únic grup disponible.Es tracta d'un grup matriu on es matriculen inicialment tots els estudiants, tant els que volen cursar l'assignatura en el primer semestre com els que volen fer-la en el segon.

 

 1. Grups de primer semestre: En el mes de setembre s'oferirà la possibilitat d'indicar (abans del dia 12 de setembre, 15h.) si es vol sol.licitar, excepcionalment, fer l'assignatura en el primer semestre i les preferències de grup. El dimecres dia 6 de setembre (12h) es farà una reunió informativa adreçada als estudiants que estiguin considerant fer l'assignatura TFG en el primer semestre per informar-los sobre les característiques de l'assignatura i per orientar-los a l'hora de decidir les seves preferències de grup. Vegeu l'apartat Assignació de grup: primer semestre.
 2. Grups de segon semestre: En el cas (el més habitual) dels estudiants que facin l'assignatura en el segon semestre, podreu indicar les vostres preferències de grup, que es tindran en compte a l'hora de confeccionar els diferents grups de l'assignatura. Per fer-ho caldrà que empleneu una sol.licitud en línia (L'enllaç de la sol.licitud estarà disponible en aquest lloc web i se us enviarà també per correu electrònic en el mes de gener). Es confeccionaran els grups de l'assignatura intentant que el màxim nombre d'estudiants puguin ser assignats a la seva primera o segona opció (tot i que cal tenir en compte que això no sempre és possible). Vegeu l'apartat Assignació de grup: segon semestre.

Grups de primer semestre, curs 2023-24:

Grup

Professorat

 Dies  

Horari

A1

Montserrat Crespín

 Dijous

12 a 14 h

B1

 Antonio Gómez

Dijous

 20 a 21:50 h

 

Observacions:

 • Hi haurà un màxim de 15 alumnes en cadascun dels grups d'aquesta assignatura. Si bé qualsevol pot sol.licitar matricular-se en el grup de primer semestre, si hi ha més sol.licituds que places disponibles es donarà prioritat als estudiants que estiguin en alguna d'aquestes tres circumstàncies:
 • a. Poden acabar els estudis de grau en el primer semestre (Aquesta situació tindrà preferència davant de les situacions b i c).
 • b. Fan una estada Erasmus en el segon semestre.
 • c. Tenen una circumstància important (mèdica o d'altre tipus) que els impediria poder seguir l'assignatura en el segon semestre.

 

El coordinador de l’assignatura podrà demanar que es presenti documentació que acrediti que s’està en qualsevol de les tres situacions.

 

 • Per sol.licitar fer l'assignatura en el primer semestre, i per indicar les preferències de grup, caldrà emplenar un formulari en línia, disponible aquí https://forms.office.com/e/Cx1FJTeTrt . Termini per emplenar el formulari: dimarts 12 de setembre 2023, 15h. Per accedir al formulari cal iniciar sessió en el vostre compte de la Universitat de Barcelona.

 

 • Es farà una reunió informativa sobre l'assignatura que us pot ajudar a acabar de decidir quines preferències de grup voleu indicar. La reunió es farà el dimecres 6 de setembre a les 12 h, i comptarà amb la participació dels professors de l'assignatura. La reunió serà, preferentment, de forma presencial, en el Seminari de Filosofia. Es podrà seguir, però, també per zoom (en el enllaç: https://us02web.zoom.us/j/87990664575?pwd=QmRnd2xZQ1JicktQMFR2VDJRU21XUT09).

 

 • La llista d'estudiants que (pendent que presentin, si se'ls hi demana, els justificants corresponents) quedaran assignats a un dels dos grups de primer semestre es farà pública el dimarts 19 de setembre de 2023.

 

 • La primera sessió del curs dels grups de TFG de primer semestre serà el dijous 21 de setembre. 

Grups segon semestre, curs 2023-24:

 

Grup

Professorat

Dies

Horari

A1

José A. Díez

Dimecres

12h a 14 h

A2

Margarita Mauri

Divendres

12h a 14 h

A3

Nemrod Carrasco

Divendres

12h a 14 h

A4

(Pendent d'assignació)

Divendres

12h a 14h

B1

Encarnación Díaz Leon

Dijous

18h a 20 h

B2

Josep Macià

Dijous

18h a 20 h

 

Observacions:

• Assignació de grup: En el cas (el més habitual) dels estudiants que facin l'assignatura en el segon semestre, podreu indicar les vostres preferències de grup, que es tindran en compte a l'hora de confeccionar els diferents grups de l'assignatura. Per fer-ho caldrà que empleneu una sol·licitud en línia disponible aquí  https://forms.office.com/e/mQtB9PAYTg

Reunió informativa: Es farà una reunió informativa sobre l'assignatura que us pot ajudar a acabar de decidir quines preferències de grup voleu indicar. La reunió es farà el dijous 25 de gener, en dos horaris: a les 12h, i a les 16h, i comptarà amb la participació de diferents professors de l'assignatura. La reunió serà, preferentment, de forma presencial, en el Seminari de Filosofia. Es podrà seguir, però, també per Zoom, en aquest l’enllaç. https://us02web.zoom.us/j/87990664575?pwd=QmRnd2xZQ1JicktQMFR2VDJRU21XUT09

El termini per emplenar el formulari de sol·licitud de grup serà el dimarts dia 30 de gener, a les 15h.

Comunicació d’assignació de grup: La llista d'estudiants que (pendent que presentin, si se'ls hi demana, els justificants corresponents) quedaran assignats a cadascun dels grups de l’assignatura es notificarà (per correu electrònic, usant l’adreça de la UB), el divendres 2 de febrer de 2024.

Es confeccionaran els grups de l'assignatura intentant que el màxim nombre d'estudiants puguin ser assignats a la seva primera o segona opció (tot i que cal tenir en compte que això no sempre és possible).

La primera sessió del curs, a la qual és MOLT important que assistiu, serà els dies 7-8-9 de febrer (depenent del grup).

Comparteix-ho: