Eines alternatives per a videoconferències

Fora de l’àmbit de la UB, una eina que ha anat guanyant adeptes últimament és el Jitsi Meet, perquè permet fer videotrucades sense necessitat de crear cap compte ni descarregar cap aplicació, directament des del navegador. Quant a l’ús, és molt àgil i intuïtiu de fer servir, no costa gens adaptar-s’hi. Pel que fa al nombre de participants, no n’hi ha cap d’establert i depèn del que pugui suportar el servidor.

Ofereix les funcions habituals de xat, compartir pantalla, gravació de les trucades amb Dropbox i també la possibilitat de retransmetre en directe per YouTube. Per gestionar la conversa també disposa de les opcions d’aixecar la mà i silenciar tothom. Una configuració distintiva respecte de totes les altres és que permet difuminar el fons de pantalla, interessant per preservar la intimitat de l’espai on siguem. També té una eina per dur el recompte dels minuts que ha parlat cada participant.

Un altre aspecte destacable és que permet establir nivells elevats de seguretat, a diferència de, per exemple, el Zoom, que les últimes setmanes ha estat objecte d’atacs informàtics. Com a aspecte negatiu destacable, cal dir que la interfície del Jitsi Meet, igual que la del Zoom, encara no està disponible en català.

Si ens centrem en l’aplicació Zoom, podem observar que, amb la crisi del coronavirus, el seu ús i la seva popularitat han pujat considerablement. Ja era una aplicació prou utilitzada, principalment, per a reunions de feina i té una gran importància en l’àmbit de la comunicació empresarial. A priori és una aplicació que ofereix una versió gratuïta bastant interessant, on trobem una capacitat de cent participants per videotrucada, converses per xat i tots els participants es poden veure alhora. Aquesta última característica és molt interessant per fer una videotrucada entre estudiants. A més, des de l’ordinador ens podem afegir a una conversa amb el navegador, sense necessitat de descarregar l’aplicació. D’altra banda, Zoom ha tingut alguns problemes de seguretat. Si corregeixen aquest punt feble, pot ser una bona opció a tenir en compte. 

A priori és una aplicació que ofereix una versió gratuïta bastant interessant, amb una capacitat de cent participants per videotrucada i converses per xat. El fet que tots els participants es puguin veure alhora és una característica molt interessant per fer videotrucades entre estudiants. A més, des de l’ordinador ens podem afegir a una conversa amb el navegador, sense necessitat de descarregar l’aplicació. El Zoom, però, ha tingut alguns problemes de seguretat. Si corregeixen aquest punt feble, pot ser una bona opció a tenir en compte. 

Altres aplicacions com ara el Google Hangouts o el Google Duo només ens permeten afegir entre deu i vuit participants per trucada, respectivament. Això implica que aquestes aplicacions no serien les més adients per a una videoconferència dins l’àmbit acadèmic. Poden ser adequades, però, en un àmbit menys formal o, per exemple, per fer un petit grup de conversa o un intercanvi lingüístic. Aquestes aplicacions van vinculades a un compte de Google i es poden configurar en català.

Cristina Mezhoud i Joan Capel
Becaris de la Xarxa de Dinamització Lingüística

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *