Programme o program? Erasmus o ERASMUS?

El Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès, elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats (del qual els Serveis Lingüístics formen part), planteja aquestes i altres qüestions i proposa recomanacions que poden ser útils a aquelles persones que redacten sovint documents institucionals en anglès.

La nova edició revisada i ampliada ofereix criteris per a la redacció dels textos institucionals en anglès sobre ortografia, puntuació, majúscules i minúscules, entre d’altres. També incorpora models de documents en anglès: sol·licituds, resolucions, notificacions, certificats, diligències, convenis, cartes i correus electrònics.

Podeu consultar el Manual al web del CUB, els criteris lingüístics de la UB (www.ub.edu/criteris-cub/guide).

Esperem que utilitzeu aquest recurs i que en feu difusió. També podeu enviar-nos els vostres suggeriments i propostes de millora a assessorament.sl@ub.edu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.