1 Presentacions » Sobre aquest portal Sobre aquest portal – Retrucs

Sobre aquest portal

Amb aquest portal es vol donar suport a la creació de presentacions i es recullen, per tant, consells tant des del punt de vista del suport visual —indicacions gràfiques i de redacció— com també des del punt de vista de l’exposició —qüestions d’oralitat i bones pràctiques—, passant per recomanacions sobre solucions tecnològiques i aplicacions interessants.

Es planteja com un espai viu i dinàmic, de manera que s’anirà actualitzant i ampliant.

De moment conté informació sobre les eines i recursos següents:

  • Solucions tecnològiques que permeten crear presentacions atractives fàcilment.
  • Recursos gràfics per il·lustrar el discurs i cridar l’atenció de l’audiència.
  • Recomanacions de redacció i models útils, lligats al llibre d’estil de la Universitat de Barcelona.
  • Verificadors ortogràfics en línia, que serveixen per assegurar l’ortografia (i en algun cas la gramàtica i l’estil) dels textos.
  • Qüestions d’oralitat, per garantir una bona exposició oral i tenir presents els elements de llenguatge no verbal que hi intervenen.

Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.