1 UB » La terminologia dels ODS La terminologia dels ODS – Retrucs

En el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i l’objectiu 4 de desenvolupament sostenible sobre educació de qualitat, la Universitat de Barcelona ha de potenciar, incloure i educar en els principis dels ODS en tots els ensenyaments de grau i màster, en la formació continuada del personal, i en els cursos formatius i programes de divulgació adreçats a la societat en general. Convé, doncs, garantir el coneixement i l’ús de la terminologia catalana adequada de cadascun dels àmbits objecte dels ODS. L’objectiu d’aquest portal no és altre, doncs, que oferir, a docents i estudiants, un punt d’accés únic i de cerca fàcil d’aquesta terminologia.

1

2. Fam zero

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.

4. Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida.

14. Vida submarina

Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins.

15. Vida terrestre

Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i frenar la pèrdua de la biodiversitat.

Objectius de desenvolupament sostenible

El 25 setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides aprova l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, un full de ruta global per estimular l’acció en cinc grans àrees d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

L’Agenda 2030, que estableix 17 objectius de desenvolupament sostenible i 169 fites associades, ens ha de permetre «ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la pobresa i l’última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta».