Com es fan documents de Word accessibles?

Un document en format de Word és accessible quan tots els usuaris, independentment del dispositiu de consulta i de la diversitat funcional, hi poden accedir. Això implica, entre altres qüestions, les següents:

  • El contingut segueix una estructura lògica i té una seqüència de lectura correcta.
  • El cos de lletra i l’interlineat són aptes per a la lectura.
  • Les imatges i gràfics tenen alternatives textuals.
  • El document té definit un idioma principal.
  • Les taules tenen encapçalaments.
  • Els colors són prou contrastats.
  • El text és clar i intel·ligible.
  • Les frases són curtes i entenedores.
  • L’ús d’abreviacions és mesurat i pertinent.

Per crear documents de Word accessibles, podeu consultar les recomanacions i guies següents:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *