llicències

Els efectes de restringir els usos comercials en l'elecció d'una llicència de Creative Commons

Ignasi Labastida
CRAI
Universitat de Barcelona


Klimpel, Paul (2013). Free Knowledge Based on Creative Commons Licenses: Consequences, risks and side-effects of the license module "Non-commertial use only - NC". Berlin: Wikimedia Germany, February 2013. <http://openglam.org/files/2013/01/iRights_CC-NC_Guide_English.pdf>. [Consulta: 1 juliol 2013].

Creative Commons

Un dels temes recurrents que apareix quan es parla de les llicències de Creative Commons és el significat del terme "No Comercial"1 que s'inclou en sis d'aquests textos legals2. El fullet que avui tenim entre mans no entra a discutir-ne el significat sinó les conseqüències que té el fet de triar aquest element a l'hora d'escollir una llicència3. Tot i que Creative Commons no manté un registre de les obres que estan subjectes a algun dels seus textos legals, al llarg dels anys han aparegut estadístiques que reflecteixen que l'element "No Comercial" és un dels més emprats4 i per tant és important conèixer els seus efectes.

El fullet, originalment en alemany, està signat pel jurista i gestor cultural Paul Klimpel, ha estat editat per Wikimedia Alemanya, Creative Commons Alemanya i iRights.info i ha rebut el suport de l'Open Knowledge Foundation per ser traduït a l'anglès. És important remarcar aquí l'interès de la Fundació Wikimedia a aclarir els aspectes relacionats amb l'ús d'aquest element ja que el seu projecte principal, la Wikipedia, està subjecte a una llicència que no restringeix els usos comercials5.

Indústria editorial i consorcis: la crisi no és igual per a tots

Tommaso Giordano 
Istituto Universitario Europeo, Florència
 

Consorcis i altres: Trobada Europea ICOLC, Viena 14-17 octubre 20121

Ópera de VienaL'ICOLC (International Coalition of Library Consortia) és una organització mundial (sense ànim de lucre) a la que s'adhereixen 200 consorcis per l'adquisició i gestió de recursos electrònics. L'ICOLC organitza dues trobades anuals: a Nord Amèrica, a la primavera, i a Europa, a la tardor. Aquest any la reunió ha tingut lloc a Viena, a la facultat de Dret (Juridicum), amb prop de 90 participants (la majoria responsables de consorcis i de programes de cooperació).

El programa s'ha articulat en nombroses sessions (algunes en paral·lel) sobre arguments d'estricta actualitat, oferint un panorama dels programes d'adquisició i gestió dels recursos electrònics de diferents països d'Europa, Àsia i Amèrica. Quines són les tendències del mercat de la informació? Com reaccionen els consorcis i les biblioteques a la impetuositat de la publicació acadèmica comercial? Quines estratègies cal adoptar per fer front a les restriccions imposades per la crisi? Són aquestes les principals qüestions sobre les que s'ha desembullat el debat, sovint animat i a estones apassionant, que aquí buscaré de resumir evidenciant els punts que em semblen de major interès.

Subscriure a RSS - llicències