Aufrany

Mentre la majoria de poblacions peninsulars i europees d’aufrany es troben en declivi, la població catalana es troba en un procés d’expansió, principalment a la Catalunya central i oriental. En aquesta àrea la població d’aufrany ha augmentat d’1 a 22 parelles durant el període 1988-2012. En aquest marc, l’any 2012 vam iniciar un projecte, conjuntament amb el Grup de Naturalistes d’Osona (GNO), de seguiment de la població d’aufrany a la Catalunya central i oriental, consistent en el cens detallat de la població d’aufranys, l’obtenció de taxes de reproducció i el marcatge individualitzat de polls amb anelles de lectura a distància per tal de conèixer la seva supervivència, els seus moviments i el seu reclutament. L’objectiu d’aquest seguiment és conèixer els factors que poden explicar la seva expansió a Catalunya, i així obtenir informació útil per a la conservació de les poblacions en regressió a la resta de la península i d’Europa.

L’Anàlisi de Viabilitat de Poblacions (AVP) realitzat ens mostra que el creixement experimentat per la població catalana s’ha produït perquè que la supervivència dels individus adults de la nostra població és més elevada que la d’individus d’altres regions de la Península Ibèrica. L’explicació podria ser que a la nostra àrea s’utilitzen menys verins que en d’altres zones de la Península, on els enverinaments són la principal causa de mortalitat no natural d’individus adults. Tot i així, els models també apunten que ha sigut necessària la immigració d’individus procedents d’altres poblacions, ja que una supervivència adulta elevada no és suficient per explicar el creixement que ha experimentat la població en els últims anys. D’altra banda, l’AVP també preveu que si les condicions no canvien i els paràmetres vitals de la població es mantenen, la població es mantindrà en el futur o bé continuarà creixent, depenent de si continuen entrant immigrants a la població o deixen de fer-ho.

Tot i que la població d’aufrany a la Catalunya central i oriental ha experimentat un important augment, cal tenir en compte que aquesta tendència positiva és una excepció de la situació global d’aquesta espècie, i que la població catalana no deixa de ser susceptible a qualsevol canvi que pot provocar que torni a entrar en regressió. Per aquest motiu, és necessari continuar realitzant el seguiment d’aquesta població i l’anellament de polls, per tal de seguir estudiant els patrons de dispersió dels individus entre les diverses poblacions, així com tenir dades sobre la supervivència d’aquests.

La realització d’aquest projecte és gràcies al suport de Red Eléctrica de España – S.A.U. i la col·laboració dels parcs naturals de Montserrat i de la Zona Volcànica de la Garrotxa de la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt de la Diputació de Barcelona, i de diversos naturalistes. El Grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya també han participat activament en les tasques d’anellament dels polls.

Publicacions relacionades

A42.- TAULER, H., REAL, J., HERNÁNDEZ-MATÍAS, A., AYMERICH, P., BAUCELLS, J., MARTORELL, C. & SANTANDREU, J. 2015. Identifying key demographic parameters for the viability of a growing population of the endangered Egyptian Vulture Neophron percnopterus. Bird Conservation International. doi:10.1017/S0959270914000392. pdf

C25.- REAL, J., TAULER, H. & BAUCELLS, J. 2014. L’aufrany: un voltor que retorna a la Catalunya oriental. El picot negre, 24: 17-18. pdf

Enllaços relacionats
  • Objectiu: millorar la conservació de les poblacions de voltors arreu del món (16/11/2016): Llegir més
  • Reportatge del ‘Telenotícies Comarques’ de TVC sobre les tasques d’anellament de polls d’aufrany realitzades per l’Equip (25/08/2016): Veure
  • Nou conveni de la UB i Red Eléctrica de España per estudiar les poblacions d’aufrany a Catalunya (02/06/2014): Llegir més
  • Reportatge del programa “El medi ambient” de TVC sobre l’expansió de l’aufrany a Catalunya i les tasques d’investigació realitzades per l’Equip (04/08/2014): Veure
Investigadors de l’EBC-UB durant les tasques d’anellament de polls d’aufrany. Foto: Eva Puigpelat (Cos d’Agents Rurals, Generalitat de Catalunya).
Poll d'aufrany anellat per l'EBC-UB. Foto: Francesc Parés (EBC-UB).
Evolució del número de parelles d’aufrany a Catalunya a l’àrea d’estudi (Anoia, Bages, Berguedà, Garrotxa, Osona, Ripollès, Solsonès i Vallès Occidental).
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest