Ordre dels elements 

Quan es fan servir formes dobles senceres, l’ordre habitual és presentar la forma masculina seguida de la femenina.

Exemple correcte Signatura del director o directora del centre
Exemple correcte el síndic o síndica de greuges

Exemples en castellà
També es pot optar per l’ordre invers, i presentar primer la forma femenina i després la forma masculina.

Exemple correcte Es necessita tècnica o tècnic de laboratori.
Exemple correcte Cal adreçar-se a la rectora o rector de la universitat que correspongui.
Exemple correcte Es busca infermera o infermer.

Exemples en castellà
En el cas de les formes dobles abreujades, l’ordre sempre és la forma masculina més la terminació femenina.

Exemple correcte Signatura del secretari/ària de departament

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ordre dels elements» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2548> [consulta: 3 desembre 2022].