Salutacions de textos escrits 

En el cas particular de les salutacions de cartes, correus electrònics, etc., es recomana repetir l’adjectiu que acompanya el nom.

Exemple correcte Benvolgut col·laborador,
Benvolguda col·laboradora,

Exemple inadequat Benvolgut col·laborador o col·laboradora,


Exemple correcte Distingit senyor, distingida senyora,

Exemple inadequat Distingit senyor o senyora,

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Salutacions de textos escrits» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2606> [consulta: 25 març 2023].