Professions i càrrecs 

En casos de denominacions de professions i càrrecs formats per un nom i un adjectiu variable, es recomana de doblar tant el substantiu com l’adjectiu.

Exemple correcte enginyer agrònom o enginyera agrònoma

Exemple inadequat enginyer o enginyera agrònom


Exemple correcte director adjunt o directora adjunta

Exemple inadequat director o directora adjunt


Exemple correcte l’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa

Exemple inadequat l’auxiliar administratiu o administrativa

Exemples en castellà
Si l’adjectiu és invariable no cal repetir-lo.

Exemple correcte el pèrit o pèrita judicial

Exemple inadequat el pèrit judicial o pèrita judicial

Exemples en castellà
En el cas dels noms invariables, es recomana repetir el nom al costat del determinant.

Exemple correcte el cap o la cap d’estudis

Exemple inadequat el o la cap d’estudis


Exemple correcte el vocal o la vocal de la comissió

Exemple inadequat el o la vocal de la comissió

Exemples en castellà
En català, en els mots invariables que comencen per i- (o hi-) o u- (o hu-) àtones, cal recordar que la forma de l’article varia segons si és masculí o femení; per tant, en aquests casos és necessari posar-hi tant l’article com el substantiu.

Exemples en català

Exemple correcte l’intendent o la intendent

Exemple incorrecte el o la intendent

Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Professions i càrrecs» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2607> [consulta: 7 desembre 2022].