Bases i guanyadors de l’enFABRAts

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona convoquen el concurs enFABRAts, adreçat a tota la comunitat UB: alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i Grup UB. Aquest concurs convida els participants a conèixer, mitjançant el joc i l’humor, detalls i curiositats de la vida i l’obra de Pompeu Fabra.

D’aquesta manera, la UB se suma als actes i activitats de l’Any Fabra 2018, en el qual es commemoren dos fets: els 150 anys del naixement de Pompeu Fabra i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica catalana, que va suposar la fixació de les bases ortogràfiques i gramaticals de la llengua catalana actual.

El concurs enFABRAts consta de dues edicions independents, una a l’abril, i l’altra al novembre. Es pot participar en una de les dues edicions o en totes dues, indistintament.

Característiques

Cada edició de l’enFABRAts consisteix en vuit preguntes referents a la figura de Pompeu Fabra que es van publicant a l’Enxarxats, la web de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, durant els mesos corresponents. S’hi pot accedir de manera ràpida a través de l’adreça www.ub.edu/sl/fabra. Cada setmana es publiquen dues preguntes, una els dimecres al matí i una altra els divendres també al matí. Cada pregunta es pot respondre fins al moment en què es publica la següent. Totes les preguntes són tancades: es donen quatre respostes possibles de les quals se n’ha de triar només una.

Procés de participació

Les preguntes s’han de respondre mitjançant el formulari que hi ha per a cadascuna. Cal assegurar-se que s’omplen tots els camps d’aquest formulari i que s’ha escrit bé l’adreça electrònica, per possibilitar el contacte amb les persones guanyadores. Les respostes enviades no són visibles per als altres participants.

La participació en el concurs enFABRAts implica l’acceptació d’aquestes bases.

Període

1a edició, abril de 2018. La primera edició de l’enFABRAts comença el 4 d’abril i s’acaba el 30 d’abril de 2018. L’última pregunta es publica el divendres 27 d’abril.

2a edició, novembre de 2018. La segona edició de l’enFABRAts comença el 7 de novembre i s’acaba el 5 de desembre. L’última pregunta es publica el divendres 30 de novembre.

Premis

En cada una de les edicions es donen dos premis que consisteixen en un Paquet Fabra: el còmic Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua, d’Oriol Garcia Quera i Gemma Pauné Xuriguera, editat per Dalmau Editors; una ruta guiada per Barcelona, i una pipa de xocolata com la que fumava Fabra, creada en exclusiva pel Museu de la Xocolata de Barcelona. Cada guanyador rep un d’aquests paquets sencer.

Adjudicació i lliurament de premis

En acabar cada edició es fa un sorteig entre totes les persones que hagin participat, tant si han encertat les respostes com si no. També entren en el sorteig les persones que no hagin respost totes les preguntes. Cal tenir en compte que s’entra en el sorteig tantes vegades com preguntes s’han respost, per tant, com més preguntes es contesten més opcions de guanyar es tenen.

El sorteig de la primera edició es fa el 3 de maig. El de la segona edició es fa el 5 de desembre. Un cop fet el sorteig, s’avisa les persones guanyadores per correu electrònic i se’ls comunica on poden recollir el premi.

Guanyadors

Els guanyadors del sorteig de la primera edició de l’enFABRAts són Bernat Corredó, estudiant de Llengües Romàniques i les seves Literatures, i Joan Pons, membre del PAS que treballa al Campus de Mundet. Recullen el premi el 8 de maig a les 13 hores a la sala de quadres del Rectorat de la UB, a l’Edifici Històric, de mans de la vicerectora, Mercè Puig.

Lliurament dels premis als guanyadors de la primera edició de l’enFABRAts

Els guanyadors del sorteig de la segona edició de l’enFABRAts són Laura Antón, estudiant de Filologia Catalana, i Jesús Gascón, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Recullen el premi el 19 de desembre a les 12.45 hores a la sala de quadres del Rectorat de la UB, a l’Edifici Històric, de mans de la vicerectora, Mercè Puig.

A tots quatre, l’enhorabona!

Organització:

Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

Serveis Lingüístics

Xarxa de Dinamització Lingüística