Bases enRODOREDAt

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona convoquen el concurs enRODOREDA’t, adreçat a tota la comunitat UB: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. Aquest concurs convida els participants a conèixer, mitjançant el joc i l’humor, detalls i curiositats de la vida i l’obra de Mercè Rodoreda.  

D’aquesta manera, la UB continua oferint el concurs anual dedicat a una figura destacada de la llengua o la literatura catalanes: l’any 2018 es va dedicar a Pompeu Fabra, el 2019 a Joan Brossa, el 2020 a Caterina Albert, el 2021 a Montserrat Roig i el 2022 a Jacint Verdaguer. El 2023 el concurs ret homenatge a Mercè Rodoreda, en el quarantè aniversari de la seva mort.

Característiques  

El concurs enRODOREDA’t consisteix en deu preguntes referents a la figura de Mercè Rodoreda que s’aniran publicant a l’Enxarxats, el lloc web de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, durant els mesos de maig i juny de 2023. S’hi podrà accedir de manera ràpida a través de l’adreçawww.ub.edu/sl/enrodoredat. Cada setmana es publicaran dues preguntes, una els dimecres al matí i una altra els divendres també al matí. Cada pregunta es podrà respondre fins al moment de la publicació de la següent. Totes les preguntes seran tancades: es donaran quatre respostes possibles de les quals se n’haurà de triar només una.

Procés de participació  

Les preguntes, publicades a www.ub.edu/sl/enrodoredat, s’hauran de respondre a través del formulari que hi haurà per a cadascuna. Caldrà assegurar-se que s’omplen tots els camps d’aquest formulari i que s’ha escrit bé l’adreça de correu electrònic, per possibilitar el contacte amb les persones guanyadores. Les respostes enviades no seran visibles per als altres participants.  

Per optar als premis no cal respondre totes les preguntes ni encertar-les, només cal contestar i enviar una resposta.

Període  

L’enRODOREDA’t començarà el 3 de maig de 2023 i s’acabarà el 7 de juny del mateix any. L’última pregunta es publicarà el 2 de juny i es podrà contestar fins al 7 de juny.

Premis 

Cada guanyador rebrà un paquet exclusiu Mercè Rodoreda, consistent en una visita a un espai relacionat amb l’escriptora i un lot de llibres, un dels quals… fet de xocolata.

Adjudicació i lliurament de premis  

Un cop acabat l’enRODOREDA’t

es farà un sorteig, del qual sortiran tres guanyadors. Dos dels premis se sortejaran entre el col·lectiu d’estudiants i el tercer entre el col·lectiu dels treballadors, format pel PAS i el PDI.   

Cal tenir en compte que: a) no es premia l’encert sinó la participació, de manera que entraran en el sorteig tots els participants, hagin encertat o no les preguntes; b) es tenen més possibilitats de guanyar com més preguntes s’han respost.   

El sorteig i la publicació del nom dels guanyadors es farà durant el mes de juny. S’avisarà els guanyadors per correu electrònic i se’ls comunicarà on i quan poden recollir el premi.

Més informació  

Per a qualsevol informació relacionada amb el funcionament del concurs podeu escriure a l’adreça enrodoredat@ub.edu. Aquesta adreça de correu només estarà activa mentre duri el concurs.

Informació relativa al tractament de les dades personals

  1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
  2. La finalitat és la gestió del concurs «enRODOREDA’t».
  3. La base jurídica és el vostre consentiment, que podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius. Les dades recollides són necessàries per poder dur a terme el tractament esmentat.
  4. Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
  5. La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. En cas que resulteu premiats, el vostre nom i cognoms i el col·lectiu al qual pertanyeu (estudiants, PDI, PAS) seran publicats al lloc web de la UB (en concret, a la pàgina web dels Serveis Lingüístics) i a les xarxes socials de la Universitat de Barcelona (twitter, facebook i instagram). En el cas que resulteu premiats, se us demanarà el consentiment voluntari per a la realització i publicació de la vostra fotografia durant el dia del lliurament del premi. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.
  6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
  7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
  8. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La participació en el concurs enRODOREDA’t implica l’acceptació d’aquestes bases.

Organització:

  • Serveis Lingüístics.
  • Hi col·laboren: Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística i Xarxa de Dinamització Lingüística.