Bases

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona convoquen el concurs enCATERINAts, adreçat a tota la comunitat UB: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. Aquest concurs convida els participants a conèixer, mitjançant el joc i l’humor, detalls i curiositats de la vida i l’obra de Caternia Albert. 

D’aquesta manera, la UB consolida el concurs anual dedicat a una figura destacada de la literatura o de la llengua catalanes, que l’any 2018 es va dedicar a la figura de Pompeu Fabra i el 2019 a Joan Brossa. 

Característiques 

El concurs enCATERINAts consistirà en vuit preguntes sobre Caterina Albert que s’aniran publicant a l’Enxarxats, la web de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, durant el mes de maig de 2020. S’hi podrà accedir de manera ràpida a través de l’adreça www.ub.edu/sl/encaterinats. Cada setmana es publicaran dues preguntes, una els dimecres al matí i una altra els divendres també al matí. Cada pregunta es podrà respondre fins al moment de la publicació de la següent. Totes les preguntes seran tancades: es donaran quatre respostes possibles de les quals se n’haurà de triar només una.  

Procés de participació 

Les preguntes, publicades a www.ub.edu/sl/encaterinats, s’hauran de respondre a través del formulari que hi haurà per a cadascuna. Cal assegurar-se que s’omplen tots els camps del formulari i que s’ha escrit bé l’adreça de correu electrònic, per possibilitar el contacte amb les persones guanyadores. Les respostes enviades no seran visibles per als altres participants. 

Període 

L’enCATERINAts començarà el 6 de maig de 2020 i s’acabarà el 2 de juny del mateix any. L’última pregunta es publicarà el 29 de maig i es podrà contestar fins al 2 de juny. Aquella mateixa setmana es publicaran els noms dels guanyadors a l’Enxarxats. 

Adjudicació i lliurament de premis 

L’enCATERINAts  tindrà dos guanyadors, que es decidiran mitjançant sorteig un cop acabat el concurs. No es premia l’encert sinó la participació, de manera que el sorteig es farà entre tots els participants —hagin encertat o no les preguntes. Cal tenir en compte que es tenen més possibilitats de guanyar com més preguntes s’han respost. 

El sorteig i la publicació del nom dels guanyadors es farà la setmana del 3 de juny. S Si l’entrega dels premis no es pot fer de manera presencial a causa de la situació excepcional per la COVID-19, s’avisarà els guanyadors per correu electrònic i se’ls comunicarà de quina manera i en quin moment poden recollir el premi.  

Premis 

Cada guanyador rebrà un Paquet Caterina Albert, consistent en un exemplar de la novel·la Solitud, un exemplar de la novel·la Un film (3000 metres) i una samarreta que es podrà escollir de la pàgina web La Incorrecta. 

Informació relativa al tractament de les dades personals 

 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
 2. La finalitat és la gestió del concurs enCATERINAts.   
 3. La base jurídica és el vostre consentiment, que podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius. Les dades recollides són necessàries per poder dur a terme el tractament esmentat. 
 4. Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar. 
 5. La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. En cas que resulteu premiats, Serveis Lingüístics publicaran a la seva pàgina web el vostre nom i cognoms. No se cediran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.  
 6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui. 
 7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB, per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). 
 8. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Més informació 

Per a qualsevol informació relacionada amb el funcionament del concurs podeu escriure a l’adreça encaterniatsub@gmail.com. 

Aquesta adreça de correu només estarà activa mentre duri el concurs. 

La participació en el concurs enCATERINAts implica l’acceptació d’aquestes bases. 

Organització 

 • Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
 • Serveis Lingüístics
 • Xarxa de Dinamització Lingüística