Indicadors lingüístics (4): dades de la llengua de la docència i de les tesis per facultat

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem la comparació d’aquests dos indicadors per facultat.

Llengua de la docència per Facultat (2016-2017)

Cal destacar les facultats de Dret i la d’Economia i Empresa amb una oferta molt semblant en català i castellà. Les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i la d’Educació és on s’observen uns percentatges més favorables cap a la llengua catalana. I, finalment, les facultats de Matemàtiques i Informàtica i la de Física són les que tenen més oferta en llengua anglesa.

 

Llengua de les tesis per Facultat (2015-2016)

Cal destacar les facultats de Matemàtiques i Informàtica i la de Física amb el percentatge més alt de tesis en anglès. Les facultats de Dret i la de Medicina i Ciències de la Salut (concretament Odontologia i Infermeria) pel que fa a l’ús clarament majoritari del castellà. I finalment, les facultats d’Educació, Filologia, Filosofia i Geografia i Història que obtenen els percentatges més alts en l’ús de la llengua catalana.

 

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.

Indicadors lingüístics (3): la llengua de les tesis doctorals

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem de la llengua de les tesis doctorals a la Universitat de Barcelona i la seva evolució del 2013 al 2016.

Evolució de la llengua de les tesis en els tres últims cursos acadèmics

Evolució de les tesis en dues llengües en els tres últims cursos acadèmics

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.

Indicadors lingüístics (2): diferències en la llengua de la docència dels graus i dels màsters

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem la comparació entre l’ús de les llengües en la docència dels graus i dels màsters.

Llengua dels graus

En el curs 2016-2017, el percentatge de la docència en català en els graus (69,5 %) és una mica superior a la mitjana global d’ús del català a la UB (64,8 %). La distribució de les tres llengües (català, castellà i anglès) en els graus, com també passa en el conjunt de l’oferta formativa de la universitat, és força estable en els darrers tres cursos acadèmics.

Llengua dels màsters

En les dades del curs 2016-2017, l’ús del català en els màsters universitaris (42,1 %) està clarament per sota de la mitjana global de la universitat (64,8 %). Aquest menor ús del català repercuteix en l’augment de docència en castellà (que passa del 25,4 % en la mitjana global al 41,6 % en els màsters) i també, en menor mesura, en l’increment d’oferta de docència en llengua anglesa (que passa d’un 6,5 % en el global de la universitat a un 16,0 % en els màsters).

En l’evolució de la llengua de la docència dels màsters en els darrers tres cursos acadèmics es pot observar que la tendència d’increment de l’oferta de docència en castellà i en anglès s’accentua.

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.

Indicadors lingüístics (1): la llengua de la docència – dades globals i evolució

Les dades i informació d’aquest apunt provenen d’un document elaborat pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona que pretén fer conèixer al conjunt de la comunitat universitària les dades més recents sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència i en les tesis doctorals. En aquest apunt tractarem de la llengua de la docència a la Universitat de Barcelona i la seva evolució del 2014 al 2017.

Llengua de la docència (global)

En el conjunt dels estudis oferts durant el curs 2016-2017, gairebé dues terceres parts de les classes (64,8 %) es van impartir en llengua catalana. El percentatge de docència en castellà representa una quarta part del total. Pel que fa a l’angès, assoleix un 6,5 % i, finalment, un 3,3 % de les classes es fan en altres llengües.

 

 

 

Aquest apunt forma part de la sèrie Indicadors lingüístics.

Podeu consultar tota la sèrie històrica de dades sobre la llengua de la docència i la llengua de les tesis aquí.