Bases de l’emBROSSAts

Característiques

El concurs emBROSSAts consistirà en vuit preguntes referents a la figura de Joan Brossa que s’aniran publicant a l’Enxarxats, la web de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB, durant el mes de maig de 2019. S’hi podrà accedir de manera ràpida a través de l’adreça www.ub.edu/sl/brossa. Cada setmana es publicaran dues preguntes, una els dimecres al matí i una altra els divendres també al matí. Cada pregunta es podrà respondre fins al moment de la publicació de la següent. Totes les preguntes seran tancades: es donaran quatre respostes possibles de les quals se n’haurà de triar només una.

Procés de participació

Les preguntes, publicades a www.ub.edu/sl/brossa, s’hauran de respondre a través del formulari que hi haurà per a cadascuna. Cal assegurar-se que s’omplen tots els camps d’aquest formulari i que s’ha escrit bé l’adreça de correu electrònic, per possibilitar el contacte amb les persones guanyadores. Les respostes enviades no seran visibles per als altres participants.

Període

L’emBROSSAts començarà el dia 8 de maig de 2019 i s’acabarà el 3 de juny del mateix any. L’última pregunta es publicarà el dia 31 de maig i es podrà contestar fins el 3 de juny. Aquella mateixa setmana es publicaran els noms dels guanyadors.

Adjudicació i lliurament de premis

L’emBROSSAts  tindrà dos guanyadors, que es triaran a l’atzar mitjançant un sorteig que es farà un cop acabat el concurs. No es premia l’encert sinó la participació, de manera que el sorteig es farà entre tots els participants —hagin encertat o no les preguntes. Cal tenir en compte que es tenen més possibilitats de guanyar com més preguntes s’han respost.

El sorteig i la publicació del nom dels guanyadors es farà la setmana del 3 de juny. S’avisarà els guanyadors per correu electrònic i se’ls comunicarà on i quan poden recollir el premi.

Premis

Cada guanyador rebrà un Paquet Brossa, consistent en una ruta brossiana per Barcelona per a tres persones, a càrrec de la Fundació Joan Brossa, i un poema visual de xocolata creat en exclusiva pel Museu de la Xocolata de Barcelona.

Informació relativa al tractament de les dades personals

 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic general@ub.edu.
 2. La finalitat és la gestió del concurs “emBROSSAts”.
 3. La base jurídica és el vostre consentiment, que podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius. Les dades recollides són necessàries per poder dur a terme el tractament esmentat.
 4. Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
 5. La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. En cas que resulteu premiats, Serveis Lingüístics publicarà a la seva pàgina web el vostre nom i cognoms. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.
 6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
 7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
 8. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Més informació

Per a qualsevol informació relacionada amb el funcionament del concurs es pot escriure a l’adreça embrossatsub@gmail.com. Aquesta adreça de correu només serà activa mentre duri el concurs.

La participació en el concurs emBROSSAts implica l’acceptació d’aquestes bases.

Organització:

 • Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística
 • Serveis Lingüístics
 • Xarxa de Dinamització Lingüística