Comissions

Xarxa de Dinamització Lingüística

Selecciona la facultat per veure informació sobre la comissió de cada centre.

Xarxa de Dinamització Lingüística
Belles Arts Informació i Mitjans Audiovisu-als Economia i Empresa Matemàtiques i Informàtica Geografia i Història Física Filosofia Filologia i Comunica-ció Educació Biologia Dret Farmàcia i Ciències de l'Alimenta-ció Ciències de la Terra Medicina i Ciències de la Salut Psicologia Química

Belles Arts

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

 Reglament / Membres

Presidenta: Cristina Pastó Aguilà

Becària: Laia López

Localització: Secretaria d'Estudiants i Docència - Edifici principal, 1ª planta

Telèfon: 934 034 055

Correu electrònic: xdbellesarts@ub.edu

Horari: dilluns i dijous, de 10:00h a 13:00h

Informació i Mitjans Audiovisu-als

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Reglament / Membres

President: Amadeu Pons

Becària: Laia López

Localització: Despatx 205 A

Telèfon: 934 035 780

Correu electrònic: xd.informacio.audiovisuals@ub.edu

Horari: dimarts, de 10:00h a 13:00h

Web: Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Economia i Empresa

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Reglament / Membres

President: Ramon Alemany

Tècnica: Elisabet Solé

Becàri: Joan Capel

Localització: PAU dels Serveis Lingüístics,  Diagonal, nº 690, 2ª torre, planta baixa

Telèfon: 934 021 990

Correu electrònic: xdeconomiaempresa@ub.edu

Web: Enllaç

Matemàtiques i Informàtica

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Reglament

Membres: Carles Casacuberta, Antoni Benseny, Montserrat Garrich, Maria Jesús López Borreguero, Inmaculada Rodríguez, Artur Travesa, Jana Lüscher

President: Carles Casacuberta

Tècnica: Rosa Gual

Becària: Cristina Merzhoud

Localització: Secretaria d'Estudiants i Docència de Filologia

Telèfon: 934 035 583

Correu electrònic: xdmatematiques@ub.edu

Horari: dimarts i dijous, de 10:00h a 13:30h

Geografia i Història

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS, MOBILITAT I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Reglament

Membres: Arlinda Garcia, Carles Buenacasa, Antonio Conejo, Ferran Estrada, Xavier López, Roger Canals, Meritxell Tous, 2 alumnes membres de la junta de la facultat, Marta Hidalgo, Jana Lüscher, Carina Sala

Presidenta: Arlina Garcia

Localització: Antiga llibreria

Becària: Cristina Merzhoud

Telèfon: 934 037 995

Correu electrònic: xdhistoria@ub.edu

Horari: dilluns i divendres, de 11:00h a 13:00h

Web: Enllaç

Física

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Reglament / Membres

President: Josep Perelló

Tècnica: Núria Castells

Becària: Rosana Valero Martínez

Localització: 1ª planta, edifici vell, Facultat de Física i Química

Telèfon: 934 035 899

Correu electrònic: xdfisica@ub.edu

Horari: dilluns i divendres, de 10:00h a 13:00h

Web: Paraules de la Física

Filosofia

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Reglament / Membres

President: Josep Monserrat

Becària: Cristina Mezhoud

Localització: Antiga llibreria

Telèfon: 934 037 995

Horari: dilluns i divendres, de 11:00h a 13:00h

Correu electrònic: xdfilosofia@ub.edu

Web: Enllaç

Filologia i Comunica-ció

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Reglament / Membres

Presidenta: Meritxell Blasco

Tècnica: Rosa Gual

Becària: Cristina Mezhoud

Localització: Secretaria d'Estudiants i Docència

Telèfon: 934 035 583

Correu electrònic: xdfilologia@ub.edu

Horari: dimarts i dijous, de 10:00h a 13:30h

Web: Enllaç

Educació

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Presidenta: M. Cruz Molina

Tècnica: Maria Casals

Becari: Miguel de Llanza

Localització: PAU dels Serveis Lingüístics, edifici Llevant

Telèfon: 934 021 037

Correu electrònic: xdmundet@ub.edu

Horari: de dilluns a divendres, de 10:00h a 13:00h

Web: RodaMundet

 

Biologia

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Reglament

Presidenta: Teresa Carbonell

Becària: Rosana Valero Martínez

Localització: Oficina de l'ORI, Aulari (entrant a mà esquerra)

Telèfon: 934 034 827

Correu electrònic: xdbiologia@ub.edu

Horari: Dimecres i dijous, de 10:00h a 13:00h i dimarts, d’11:30h a 13:00h

Dret

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I MULTILINGÜISME

Reglament / Membres

Presidenta: Mar Campins

Tècnica: Montserrat Fullola

Becària: Laia López

Localització: PAU dels Serveis Lingüístics, Annex 21

Telèfon: 934 029 048

Correu electrònic: xddret@ub.edu

Horari: dimecres i divendres, de 10:00h a 13:00h

Farmàcia i Ciències de l'Alimenta-ció

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Reglament / Membres

President: Joan Vallès

Becària: Maria Gracia

Localització: Secretaria d'Estudiants i Docència

Correu electrònic: xdfarmacia@ub.edu

Web: Rebotiga Lingüística de Farmàcia

Ciències de la Terra

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

President: Albert Soler

Becària: Rosana Valero Martínez

Localització: Secretaria d'Estudiants i Docència

Telèfon: 934 035 956

Correu electrònic: xdgeologia@ub.edu

 

Medicina i Ciències de la Salut

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Campus Clínic

Reglament

President: David Bartrés

Tècnic: Jaume Palau

Becària: Maria Gracia

Localització: Secretaria d'Estudiants i Docència del Campus Clínic

Telèfon: 934 039 020

Correu electrònic: xdmedicina@ub.edu

Web: Enllaç

Campus Bellvitge

Reglament

President: Joan Miquel Nolla

Tècnic: Jaume Palau

Becària: Maria Gracia

Localització: Secretaria d'Estudiants i Docència del Campus Bellvitge, Feixa Llarga, s/n

Telèfon: 934 021 872

Correu electrònic: xdbellvitge@ub.edu

Horari: dilluns, dimarts,dijous i divendres, de 10:00h a 13:00h

Web: Enllaç

Psicologia

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Reglament

Membres: Montserrat Cortès, Josep Maria Garcia-Borés, Joaquim Arnau, Carles Enric Riba

President: Mònica Sanz Torrent

Tècnica: Maria Casals

Becari: Miguel de Llanza

Localització: PAU dels Serveis Lingüístics, edifici Llevant

Telèfon: 934 021 037

Correu electrònic: xdpsicologia@ub.edu

Horari: de dilluns a divendres, de 10:00h a 13:00h

Web: RodaMundet

Química

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Reglament / Membres

Presidenta: Dolors Velasco

Tècnica: Núria Castells

Becària: Rosana Valero Martínez

Localització: Serveis Lingüístics, 1ª planta, edifici vell, Facultat de Física

Telèfon: 934 035 899

Correu electrònic: xdquimica@ub.edu

Horari: dilluns i divendres, de 10:00h a 13:00h

Web: Cuina lingüística per a químics