Biotecnologia Molecular

Matrícula 2024-2025

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

Inici: 12/07/2024 Final: 26/07/2024

Inici: 02/09/2024 Final: 24/10/2024

La presentació del màster  es farà via telemàtica el mes de juliol, s'enviara el link a tots els alumnes registrats indican dia i hora de la presentació.  

Tots aquells que no puguin assistir a cap de les sessions informatives, que contrastin les assignatures a matricular amb la coordinadora  Dra. Josefa Badia, josefabadia@ub.edu

Si teniu problemes en realitzar la matricula per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o mastersipostgraus.farmacia@ub.edu

AVÍS:

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació estarà tancada tot el mes d'agost.

 

Tots el alumnes amb titulació espanyola podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

Més informació: https://www.ub.edu/acad/MO/matricula/matricula.html

Preu de la matrícula

Simulador de preus

Web automatricula màster

Web automatricula Complements de Formació

 • -Original o cópia autentificada del títol de llicenciat o equivalent
 • -Original o còpia autentificada del certificat de  matèries cursades
 • -Fotocòpia Passaport o NIE
 • Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica (veure pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm)
 • -Les còpies compulsades s’hauran de realitzar a:
  • En qualsevol oficina de registre de la Universitat de Barcelona
  • Un notari col·legiat a l’Estat Espanyol, o
  • A les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol en el país de procedència del document

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d’estudis previs, hauran de passar primer per el despatx de la Coordinadora del Màster, Dra. Josefa Badia Palacín, (Departament Bioquímica i Fisiologia, edifici B de la Facultat), una vegada que tingueu l’imprès de  reconeixement i ho tingueu signat, passar per la Secretaria d’Estudiant i Docència, per realitzar el reconeixement, cost i formalitzar la matricula.

Modificació de matrícula (addició i/o supressió d’assignatures)

CURS 2023-24

 

Dret a la devolució de l’import dels crèdits dels quals us heu matriculat

Termini

Observacions

Imprès

Modificació assignatures 1r i 2n semestre (supressió i addició)

NO

 

Del 25/09/23 al 31/10/2023

 

La supressió afecta a la beca general

S3

Supressió d’assignatures 2n semestre

Segons les circumstàncies al·legades

 

Del 18 de gener al 7 març de 2024

 

Afectació de beca general

Addició d’assignatures 2n semestre

 

 

Del 18 de gener al 7 març de 2024

 

Cost 27,27 euros

Supressió d'assignatures o la totalitat de la matrícula  per causes sobrevingudes

SI

(segons les circumstàncies al·legades)

Al llarg de tot el curs acadèmic 2023-24

Afectació de beca general

S4

 

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.