Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Matrícula 2022/2023

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

Del 23 DE GENER AL 7 DE MARÇ 2023

SOL·LICITUD MODIFICACIÓ MATRÍCULA  (S3)

Tots el alumnes amb titulació espanyola podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

Web automatricula master

Web automatricula Complementos de Formación

Simulador de preus

Preguntes més Freqüents

AVIS:

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació estarà tancada el mes d'agost.

Hauran de realitzar la matrícula presencial els estudiants:

 1. Amb titulació estrangera
 2. Amb titulació espanyola però que tenen una resolució de reconeixement de crèdits

Els alumnes estrangers hauran de passar primer per la Secretaria a abonar la taxa d’estudis d’equivalència

 • Original o cópia autentificada del títol de llicenciat o equivalent
 • Original o còpia autentificada del certificat de  matèries cursades
 • Fotocòpia Passaport o NIE
 • Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica
 • Les còpies compulsades s’hauran de realitzar a:
  • En qualsevol oficina de registre de la Universitat de Barcelona
  • Un notari col.legiat a l’Estat Espanyol, o
  • A les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol en el país de procedència del document

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d’estudis previs, hauran de passar primer per el despatx de la Coordinadora del Màster, Dra. Marisa Garcia, (Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica ,  de la Facultat), una vegada que tingueu l’imprès de  reconeixement i ho tingueu signat, passar per la Secretaria d’Estudiant i Docència, per realitzar el reconeixement, cost i formalitzar la matricula.

Si teniu problemes en realitzar la matricula presencial per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o montsecastilla@ub.edu