Pràctiques curriculars

Informació per als estudiants
Informació per als estudiants

L’assignatura de Pràctiques Externes (PE) és una assignatura obligatòria del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments que depèn directament del Consell d’ Estudis de l’Ensenyament.

Les PE es podran realitzar durant 3 períodes diferents, d’octubre a gener (tardor), de febrer a maig (primavera) i de juny a setembre (estiu), a mitja jornada o d’acord amb els requeriments del centre extern receptor. En qualsevol cas, el reconeixement acadèmic serà de 6 ECTS.

 

Informació important: Si estàs fent pràctiques o tens previst fer-les  durant el curs 2023-24, has d’introduir a GIPE el teu número de la Seguretat Social.

Amb motiu de l’entrada en vigor del RD 2/2023, els alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, s’hauran de donar d’alta a la Seguretat Social. És per aquest motiu, que la Universitat de Barcelona demanarà el número d'afiliació de la Seguretat Social a tots els alumnes.

Com obtenir el número d'afiliació de la Seguretat Social.

L'obtenció del número és immediata. Després, introdueix-lo a GIPE.

 

Presentació de la sessió informativa de pràctiques externes (14 de març de 2024)

Normativa de pràctiques de la Universitat de Barcelona.

Requisits acadèmics:

Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes és necessari haver superat un mínim de 150 crèdits i tenir tota la formació bàsica superada. Aquest requisit s’ha de complir en el moment de formalitzar la preinscripció. 

Períodes i oferta de places:

Les pràctiques es podran realitzar durant els següents períodes a mitja jornada o d’acord amb els requeriments del centre extern receptor.

 • Període 0: juny a setembre. Estiu 3r curs.
 • Període 1: octubre a gener. 1r semestre 4t curs.
 • Període 2: febrer a maig. 2n semestre 4t curs.
 • Període 3:  juny a setembre. 2n semestre - Estiu 4t curs.

El procediment de preinscripció es farà mitjançant el Gestor Integral de Pràctiques Externes (GIPE).

En el cas que l’alumne proposi l’empresa o institució on poder realitzar les pràctiques és obligatori posar-se en contacte amb el coordinador de l'assignatura, Dr. Rafael Llorach - rafallorach@ub.edu

Imprès per aportar l'empresa

 • Per realitzar les pràctiques al Període 1: preinscripció juliol-setembre. Entreu a FeinaUB -  GIPE
 • Per realitzar les pràctiques al Període 2: preinscripció al desembre-gener. Entreu a FeinaUB -  GIPE
 • Per realitzar les pràctiques al Període 3: preinscripció a l'abril-maig. Entreu al FeinaUB -  GIPE

Els estudiants hauran d’adreçar-se al coordinador en el termini màxim fixat (primer divendres de maig) aportant empresa/entitat per tal d’iniciar a la SED els tràmits de formalització de Conveni, si escau, i el projecte formatiu abans d’iniciar les pràctiques. No hi haurà preinscripció per aquests període.

Imprès per aportar l'empresa

 • L’assignació dels alumnes a cada una de les places es farà en base a criteris acadèmics, segons el nombre de crèdits superats i la nota mitja assolida.
 • Els estudiants rebran un avís amb la l'assignació obtinguda.
 • L’empresa pot refusar el candidat proposat per considerar que no té el perfil idoni per ocupar la plaça ofertada. En aquest cas l’alumne ha d’adreçar-se al coordinador/a per redirigir la situació.

 • Els períodes 1, 2 i 3 es realitzarà a l’automatrícula ordinària de setembre, sent requisits indispensables haver superat 150 ECTS i tenir tota la formació bàsica superada.

 • El període 1 correspon a 1er semestre (Grup G1)

 • El període 2 i 3 correspon al 2n semestre (Grup G2)

 • La matrícula del període 0 es pot realitzar en el termini d’ampliació i/o modificació de matricula, o sent requisits indispensables haver superat 150 ECTS a l'inici de curs i tenir tota la formació bàsica superada.

Les empreses i institucions podeu acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d’un conveni de cooperació educativa i la definició del projecte formatiu o pla de treball.

Consulteu aquest enllaç

Comparteix-ho: